Kultūras ministrija (KM) ciešā sadarbībā ar padotības iestādēm / kapitālsabiedrībām un kultūras NVO ir apkopojusi informāciju par darba iespējām kultūras jomā, ko piedāvājam Ukrainas cilvēkiem Latvijā.

Ukrainas karoga krāsas