Ar teātra jomu saistītās izglītības iespējas

Aktiermāksla – Latvijas Kultūras akadēmija (bakalaura programma)
Režija – Latvijas Kultūras akadēmija (bakalaura un maģistra programma)
Teātra un kino dramaturģija – Latvijas Kultūras akadēmija (bakalaura programma)
Teātra zinātne – Latvijas Universitāte (bakalaura, maģistra un doktorantūras programma)
Scenogrāfija – Latvijas Mākslas akadēmija (bakalaura programma)
Kostīmmāksla – Latvijas Mākslas akadēmija (bakalaura programma)
Laikmetīgā deja – Latvijas Kultūras akadēmija (bakalaura programma)
Kultūras, tostarp teātra menedžments – Latvijas Kultūras akadēmija (bakalaura, maģistra un doktorantūras programma)

Finansēšanas modelis teātra nozarē

Kultūras ministrija piešķir valsts dibinātajiem teātriem ikgadēju dotāciju. Dotācijas sadales kārtība ir izstrādāta Kultūras ministrijai sadarbojoties ar valsts dibinātajiem teātriem. Dotācijas sadales kārtību skatīt šeit.

Lai nodrošinātu informācijas apriti teātra jomā, kā arī attīstītu starpvalstu sadarbību un nodrošinātu kvalitātes izvērtējumu nozarē Kultūras ministrija ir deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumus teātra jomā. Valsts pārvaldes uzdevumus deleģē pildīt trīs gadu periodā un attiecīgi ik pēc trīs gadiem tiek rīkots konkurss. Valsts pārvaldes uzdevumu šobrīd pilda biedrība „Latvijas Jaunā teātra institūts” (līgumu skatīt šeit) un biedrība „Latvijas Teātra darbinieku savienība” (līgumu skatīt šeit).

Finansējums atsevišķu teātra nozares projektu realizēšanai pieejams Valsts Kultūrkapitāla fonda rīkoto konkursu un mērķprogrammu ietvaros un Rīgas domes konkursu ietvaros.

Latvijā atbildīgā institūcija par amatierteātru mākslas nozari ir Latvijas Nacionālais Kultūras centrs , kontaktpersona - amatierteātru mākslas eksperte Dace Vilne, tel. 67228985, dace.vilne@lnkc.gov.lv.

Autortiesības teātra nozarē

Teātra mākslas projektu veidotājiem, radot un izrādot mākslas darbus, jāievēro Latvijas Republikas Autortiesību likums, kā arī citi uz kultūras jomu Latvijā attiecināmie normatīvie akti.