Sadarbības valsts Līgums
Argentīna

Latvijas Republikas valdības un Argentīnas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūras jomā (26.11.2021.)

ASV

Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par noteiktu kultūras mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu (7.10 2002.)

 

Beļģija

Latvijas Republikas valdības, no vienas puses, un Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona, no otras puses, sadarbības līgums (12.07.2002.)

Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokuments (16.06.2021.)

Brazīlija

Latvijas Republikas valdības un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā (09.06.2008.)

 

Bulgārija

Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā (21.03.2005.)

Čehija

Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūras jomā (10.05.1999.)

Ēģipte

Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā (02.03.2005.)

 

Flandrija

Latvijas Republikas valdības un Flandrijas valdības sadarbības līgums (05.03.1996.)

 

Francija

Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības kultūras, izglītības, tehnikas, zinātnes un tehnoloģijas sadarbības līgums (14.04.1997.)

Grieķija

Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē (17.03.1999)

Horvātija

Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā (22.10.1999.)

 

Itālija

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā (23.10.1996.)

 

Izraēla

Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības nolīgums par sadarbību izglītības, kultūras un zinātnes jomā (27.02.1994.)

Latvijas un Izraēlas starpvaldību sadarbības programma izglītības, zinātnes, kultūras, jaunatnes un sporta jomā 2023.-2026. gadam (30.05.2023.)

Kanāda

Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgums par kopražojumiem audiovizuālajā nozarē (15.10.2003.)

 

Kipra

Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē (8.03.2001.)

Koreja

Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā (19.10.2011.)

Kosova

Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā (30.11.2012.)

 

Ķīnas Tautas Republika

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūras jomā (22.09.2017.)

Lielbritānija

Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līgums par sadarbību izglītībā, zinātnē, kultūrā (22.11.1995.)

 

Meksika

Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā un sportā (15.04.2005.)

 

Moldova

Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības, kultūras, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā (06.11.2017.)

Mongolija

Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē (01.07.2003.)

Nīderlande

Latvijas Republikas valdības administrācijas un Nīderlandes Karalistes Overijsselas Provinces padomes līgums (12.1990.)

 

Peru

Latvijas Republikas valdības un Peru Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un izglītībā (19.04.2007.)

 

Polija

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā un izglītībā (29.03.2006.)

Latvijas un Polijas kultūras un izglītības sadarbības programma 2023.–2026. gadam (01.02.2023.)

Portugāle

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā (17.10. 2000.)

 

Slovēnija

Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē (05.03.1998.)

Somija

Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē (09.09.1996.)

 

Spānija

Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līgums par sadarbību kultūrā un izglītībā (13.08.1999.)

 

Turcija

Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītībā, zinātnē, kultūrā un sportā (19.04.2005.)

 

UNESCO

Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) sadarbības memorands (29.06.1998.)

 

Ungārija

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un izglītībā (06.03.1997.)

Uzbekistāna

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību kultūrā un mākslā ( 23.05.1996.)

Vācija

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības nolīgums par sadarbību kultūras jomā (20.04.1993.)

Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par abpusēju kultūras un informācijas centru ierīkošanu un to darbību (05.02.1993.)

Vjetnama

Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā un zinātnē (29.10.1996.)