Eiropas Savienības (ES) autortiesību un blakustiesību politika ir ES iekšējā tirgus politikas sastāvdaļa.

  • ES līmenī autortiesību un blakustiesību joma tiek regulēta un Latvijas Autortiesību likums ir saskaņots ar 10 ES direktīvām.

  • Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) ietvaros Eiropas Komisija dalībvalstu vārdā vada sarunas par tādiem jautājumiem kā apraide, tālākpārdošanas tiesības, datubāzes u.c.

  • Eiropas Komisija dalībvalstu vārdā piedalās arī citos starptautiskos forumos, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

Vairāk informācijas par autortiesību un blakustiesību jomu var lasīt šeit.