att

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (European Fund for the Integration of third-country nationals -IF) (2007.-2013.gads) mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus nolūkā dot iespēju trešo valstu piederīgajiem ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi iemitināties un aktīvi piedalīties visos Eiropas sabiedrības aspektos.

Tas ir viens no četriem fondiem, kas izveidoti Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gada ietvaros.

„Fonda 2012.gada programmas atbalsta prioritātes ir:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus;
2. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs;
3. Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.”

Fonda 2011.gada programmas atbalsta prioritātes ir:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus;
2. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs;
3. Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.

Fonda 2010.gada programmas atbalsta prioritātes:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.
2. Rādītāju un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošo mācību koordināciju.
3. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.
4. Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.

Fonda 2009.gada programmas atbalsta prioritātes:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.
2. Rādītāju un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošo mācību koordināciju.
3. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.

Fonda 2008.gada programmas atbalsta prioritātes:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.

2. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.

Fonda 2007.gada programmas atbalsta prioritātes:

1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.

2. Rādītāju un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošo mācību koordināciju.

3. Potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.

4. Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.

Arhīvs