Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, stiprinātu nevalstisko organizāciju (NVO) darbību, starpkultūru dialogu sekmējošu pasākumu īstenošanai un mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanai, tai skaitā, Latvijas romu kopienas integrācijai un līdzdalībai, Kultūras ministrija katru gadu īsteno NVO atbalsta programmu reģionos.

Ņemot vērā Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa rezultātus katrā plānošanas reģionā tiek noslēgts līdzdarbības līgums „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.

2016.gadā Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes plānošanas reģionos kopā tika atbalstīti un īstenoti 77 dažādi NVO projekti trīs prioritātēs: Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Latvijas simtgadei, Starpkultūru dialoga veicināšana un Mazākumtautību iniciatīvas. Atbalstītie projekti.

2015.gadā Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes plānošanas reģionos kopā tika atbalstīti un īstenoti 89 dažādi NVO projekti trīs prioritātēs: Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, Starpkultūru dialoga veicināšana un Mazākumtautību iniciatīvas. Atbalstītie projekti.

2014.gadā Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes plānošanas reģionos kopā tika atbalstīti un īstenoti 77 dažādi NVO projekti divās prioritātēs: Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un Starpkultūru dialoga veicināšana un mazākumtautību iniciatīvas. Atbalstītie projekti.

Kontaktpersona

Ilona Jekele

Sabiedrības integrācijas departamenta sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja
Ilona.Jekele [at] km.gov.lv