Dalībnieki/ institūcijas un organizācijas/ ieinteresētās puses

attēls

Latvijas Dizaina centrs – centra darbības mērķis ir sekmēt Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un plašāku dizaina lietojumu uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā, apvienojot dizaina profesionāļus un iesaistot dizaina ekosistēmas dalībniekus.

Latvijas Dizaina centrs (LDC) veidots kā dažādas institūcijas, starpdiciplināras jomas un mērķa auditorijas vienojoša platforma.
LDC izveidi ir inicējusi un finansē Kultūras ministrija.

LDC deleģētie uzdevumi paredz pārstāvēt un popularizēt Latvijas dizainu Latvijā un citviet pasaulē, apkopot informāciju, veidot komunikāciju ar dažādām sabiedrības auditorijām, sniegt regulāras konsultācijas par dizaina jautājumiem Radošo industriju inkubatorā, koordinēt sadarbību starp dizaina ekosistēmas dalībniekiem.

Latvijas Dizaineru savienība ir profesionāla dizaina nozares organizācija, kura apvieno dažādu dizaina jomu pārstāvjus. Latvijas Dizaineru savienības mērķis ir dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, to interešu un tiesību noteikšana un aizstāvēšana, sabiedrības izglītošana un informēšana par dizaina nozari. Latvijas Dizaineru savienība organizē Latvijas Dizaina gada balvu (http://www.dizainabalva.lv/lv/) un Latvijas Dizaineru savienības balvu.

Latvijas Mākslas akadēmija, Dizaina nodaļa
Latvijas Māksls akadēmija (dibināta 1919.gadā) ir augstskola ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi un izcilām mākslas un dizaina izglītības tradīcijām, kas vienlaikus apvieno laikmetīgas tendences un mūsdienīgu pieeju studiju procesā. Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļa īsteno akadēmiskās bakalaura un maģistra studiju programmas šādās apakšnozarēs: Funkcionālais dizainsVides mākslaModes māksla, Metāla dizains. Dizaina nodaļa regulāri īsteno Dizaina Diplomandu dienas, LMA dizaina programmu studenti regulāri piedalās un gūst atzinību starptautiskos konkursos, izstādēs, tādās kā piemēram, Stokholmas mēbeļu mesē studentu sadaļā Greenhouse, Milānas dizaina meses (Salone del Mobile) jauno dizaineru izstādē Salone Satellite un citviet.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/ Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs attīsta un paplašina muzeja krājumus, regulāri veido dizaina izstādes, starpdisciplinārus projektus, kā arī piedāvā izglītojošas programmas, radošās darbnīcas pieaugušajiem un bērniem. Tādējādi muzejs veido sabiedrības izpratni par dekoratīvi lietišķās mākslas, amatniecības un dizaina vēsturi, kā arī laikmetīgajiem procesiem. Muzeja krājumus veido tā pastāvīgās kolekcijas, kuras iepazīstina ar Latvijas vadošo dekoratīvās mākslas pārstāvju un dizaineru daiļradi, kā arī stāsta par dekoratīvajā mākslā un dizainā dominējošiem stiliem un virzieniem laika posmā no 19.gs. beigām līdz mūsdienām.

Muzejs regulāri organizē vairākus izglītojošu pasākumu ciklus pedagogiem, skolēniem, studentiem un jebkuram interesentam: “Dizaina sarunas”, “Dizaina darbnīcas pieaugušajiem”, “Dizaina domnīcas pedagogiem” un “Dizaina nodarbības skolēniem”.

Radošo industriju platforma FOLD atspoguļo jaunumus un aktuālos procesus radošajās industrijās, tostarp dizainā un arhitektūrā. FOLD jau ieguvusi noturīgu mērķauditoriju gan radošo industriju profesionāļu, gan citu interesentu vidū. Līdzās tematiskajām sadaļām FOLD piedāvā arī plašu radošo industriju uzņēmumu katalogu, kurā var iegūt informāciju par dažādās dizaina nozarēs praktizējošiem dizaineriem, uzņēmējiem un viņu darbiem. Radošo industriju platformu FOLD iniciējusi un finansē Kultūras ministrija.

Latvijas Investīcijas attīstības aģentūra (LIAA)
LIAA mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos. Radošo industriju un dizaina un uzņēmējiem ir pieejami LIAA finanšu instrumenti un dažādas atbalsta programmas (tostarp, apmācības iespējas – semināri, lekcijas, kā arī dalība kontaktbiržās, nacionālajos stendos izstādēs, mesēs u.c.).

Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF)

Valsts Kultūrkapitāla fonda Arhitektūras un dizaina apakšnozares programma ir būtisks valsts finansējuma avots dizaina un arhitektūras procesu attīstībai kopumā nozarē. Gūt atbalstu dizaina un arhitektūras nozares projektiem iespējams, piesakoties arī citās VKKF atbalsta programmās.

SEGD Riga Chapter ir starptautiskas, profesionālas bezpeļnas organizācijas Society for Experiential Graphic Design (SEGD) pārstāve Latvijā un Baltijā. SEGD ir pasaulē vadošā pieredzes dizaina kopiena un apvieno starpdisciplinārus nozares profesionāļus, lai dizainētu un veidotu pieredzi, kas vairo cilvēka piederības sajūtu vietai. Organizācijas mērķis ir veicināt pieprasījumu pēc izcilības dizaina jomā, definēt labas prakses standartus dizainā, veicināt kvalitatīvu nozares pētījumu izstrādi, ka arī attīstīt sadarbību starp dažādām dizaina disciplīnām un uzlabot nozares akadēmiskos pamatus. SEGD Riga Chapter izveidotājs un organizators ir dizaina birojs H2E, un tās uzdevums ir pārstāvēt Latvijas dizainu starptautiskā mērogā un veicināt plašāku Latvijas dizaina atpazīstamību.

Latvijas Modes palāta – nozares profesionāļu izveidota organizācija Latvijas modes industrijas izaugsmei, kas tika dibināta 2010. gada novembrī, paplašinot nodibinājuma Latvijas Modes Fonds darbības sfēru. Latvijas Modes palātas mērķis ir attīstīt modes industriju Latvijā, organizējot modes skates, diskusijas, prezentācijas, kontaktbiržas u.c.

Baltijas Modes federācija − biedrība, kuras darbības mērķis ir attīstīt modes industriju Baltijas valstīs. Baltijas modes federācija regulāri organizē Rīgas modes nedēļuRiga Fashion Week, kā arī citas ar Baltijas modes un modes dizaineru popularizēšanu saistītas aktivitātes.

Latvian Art Directors Club – biedrība, kura rūpējas par radošo nozaru meistarības un profesionālo standartu izaugsmi, izglīto, iedvesmo un iedrošina esošo un nākamo radošo talantu paaudzi, nodrošina pieredzes un informācijas apmaiņu starp nozares profesionāļiem un sabiedrību. Latvian Art Director Club organizē radošās izcilības festivālu ADwards, kur piešķir izcilības ordeņus gan labākajām reklāmas kampaņām, gan arī grafikas un produktu dizainam.

Latvijas Skaņu dizaineru asociācija ir dibināta ar mērķi sekmēt Latvijas skaņu dizaina domāšanas un audio zīmolvedības jomas attīstību. Asociācija izveidota apvienojoties vairākiem neatkarīgiem industrijas profesionāļiem.