Par autortiesību un blakustiesību praktisko aizsardzību Latvijā ir atbildīga Valsts policija, kuras kompetencē ir sodu piemērošana attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem autortiesību un blakustiesību jomā, kā arī kriminālpārkāpumu izmeklēšana autortiesību un blakustiesību jomā, galvenokārt Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3.nodaļa (cīņa ar kibernoziegumiem un noziegumiem Intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā).

Autortiesību un blakustiesību aizsardzībā ir iesaistīta arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvalde. Viens no Muitas pārvaldes uzdevumiem ir izvērtēt tiesību īpašnieku pieteikumus par iespējamiem viņu tiesību pārkāpumiem, kā arī koordinēt VID teritoriālo muitas iestāžu darbu visā Latvijas teritorijā cīņā pret viltotu un pirātisku preču izplatīšanu.

Kopš 2018.gada darbojas Tieslietu ministrijas izveidota Intelektuālā īpašuma tiesību ekspertu darba grupa, kuras mērķis ir  stiprināt esošo starpinstitucionālo sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību politikas jomā.