Par autortiesību un blakustiesību praktisko aizsardzību Latvijā ir atbildīga Iekšlietu ministrija, galvenokārt Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 4.nodaļa (Kibernoziegumu apkarošana un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība).

Autortiesību un blakustiesību aizsardzībā ir iesaistīta arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes Riska vadības daļa. Viens no Riska vadības daļas uzdevumiem ir izvērtēt tiesību īpašnieku pieteikumus par iespējamiem viņu tiesību pārkāpumiem, kā arī koordinēt VID teritoriālo muitas iestāžu darbu visā Latvijas teritorijā cīņā pret viltotu un pirātisku preču izplatīšanu.

Kopš 2006.gada darbojas Intelektuālā īpašuma padome, kuras sastāvā iekļauti intelektuālā īpašuma aizsardzībā iesaistīto ministriju valsts sekretāri, Ģenerālprokurors un Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Padomes darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt Latvijas valsts pārvaldes iestāžu darbību autortiesību un blakustiesību, datu bāzu aizsardzības, preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu aizsardzības un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas jomā.

Paralēli darbojas arī Intelektuālā īpašuma ekspertu grupa, kurā ir pārstāvētas gan valsts institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas. Ekspertu grupas darbības mērķis ir nodrošināt aktuālu autortiesību, blakustiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību jautājumu apspriešanu pirms to izskatīšanas Intelektuālā īpašuma padomē.