Autortiesību un blakustiesību subjekti savu mantisko tiesību aizsardzību var īstenot paši vai ar savu pārstāvju, piemēram, ar kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, starpniecību. Autoru tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju izveido autori, bet blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju – izpildītāji, filmu un fonogrammu producenti.
Kopš 2004.gada 1.septembra organizācija var veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu tikai saņemot Kultūras ministrijas atļauju. Kultūras ministrija veic arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības uzraudzību.

Kultūras ministrija ir izsniegusi atļaujas šādām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām:

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA)

AKKA/LAA ir autoru dibināta biedrība, kas pārstāv vairāk nekā 5500 Latvijas autoru un vairāk nekā 4 miljonus ārvalstu autoru, pamatojoties uz vairāk nekā 130 savstarpējās pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstu autortiesību organizācijām.
AKKA/LAA ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

 • publisku patapināšanu;
 • publiskā patapinājuma administrēšanu citu organizāciju vārdā;
 • publisku izpildījumu (saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta piektās daļas 1.punktu);
 • retranslēšanu par kabeļiem (saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta piektās daļas 3.punktu);
 • vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu;
 • reproducēšanu personiskām vajadzībām;
 • reproducēšanas personiskām vajadzībām administrēšanu citu organizāciju vārdā;
 • publicēšanu;
 • publisku izpildījumu (izņemot publisku izpildījumu saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta piektās daļas 1.punktu);
 • izplatīšanu;
 • raidīšanu;
 • retranslēšanu;
 • darbu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā;
 • reproducēšanu;
 • reproducēšanu profesionālajām vajadzībām fonogrammu producentus pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju vārdā tiktāl, ciktāl par šādu kolektīvo pārvaldījumu ir tikusi panākta vienošanās ar fonogrammu producentus pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un tik ilgi, kamēr šāda vienošanās ir spēkā.

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA)

LaIPA ir izpildītāju un producentu dibināta biedrība, kas pārstāv vairāk nekā 2000 Latvijas izpildītājus un fonogrammu producentus, kā arī vairāk nekā 2 miljonus ārvalstu izpildītājus un fonogrammu producentus, pamatojoties uz vairāk nekā 90 savstarpējās pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstu izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību organizācijām.

LaIPA ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

 • raidīšanu, ieskaitot vienlaicīgu raidīšanu elektronisko sakaru tīklā un raidīšanu tikai elektronisku sakaru tīklā;
 • retranslēšanu pa kabeļiem;
 • publiskošanu (fonogrammu atskaņošanu sabiedriskās vietās un no komerciālos nolūkos publicētām fonogrammām sastāvošu raidījumu publiskošanu);
 • reproducēšanu personiskām vajadzībām;
 • nomu un īri;
 • līdz 1993.gada 15.maijam publicēto fonogrammu reproducēšanu un izplatīšanu (izpildītāju vārdā);
 • reproducēšanu (fonogrammu producentu vārdā);
 • reproducēšanu profesionālajām vajadzībām autorus pārstāvošās mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vārdā tiktāl, ciktāl par šādu kolektīvo pārvaldījumu ir tikusi panākta vienošanās ar autorus pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un tik ilgi, kamēr šāda vienošanās ir spēkā;
 • fonogrammās fiksēto izpildījumu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.

Latvijas Kinoproducentu asociācija (LKPA)

LKPA ir filmu producentu dibināta biedrība, kas pārstāv ap 270 Latvijas un ārvalstu filmu producentu tiesības.
LKPA ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt filmu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reproducēšanu personiskām vajadzībām.

Latvijas Profesionālo aktieru apvienība (LaPAA)

LaPAA ir biedrība, kas pārstāv vairāk nekā 370 aktierus.
LaPAA ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt izpildītāju (aktieru, brīvmākslinieku) mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

 • raidīšanu, ieskaitot vienlaicīgu raidīšanu elektronisko sakaru tīklā un raidīšanu tikai
 • elektronisko sakaru tīklā;
 • retranslēšanu pa kabeļiem;
 • reproducēšanu personiskām vajadzībām;
 • reproducēšanu;
 • padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā.

Atbalss

Biedrība „Atbalss” pārstāv Latvijas erotisko un pornogrāfisko filmu producentus, kā arī Eiropas lielāko erotisko un pornogrāfisko mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju „GÜFA”.
Biedrība ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt erotisko un pornogrāfisko filmu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

 • nomu un īri;
 • retranslēšanu pa kabeļiem;
 • reproducēšanu;
 • padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā.

LATREPRO

“LATREPRO” ir biedrība, kuras mērķis ir veicināt un nodrošināt autoru un izdevēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Biedrība „LATREPRO” ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai.

Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība. (MAK)

Biedrība „Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.” ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt vizuālās mākslas autoru darbu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

 • publiskošanu;
 • publicēšanu;
 • publisku izpildījumu (izņemot publisku izpildījumu saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta piektās daļas 1.punktu);
 • izplatīšanu;
 • raidīšanu;
 • padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā;
 • nomu un īri;
 • reproducēšanu;
 • tulkošanu;
 • aranžēšanu, dramatizēšanu, ekranizēšanu vai citādu pārveidošanu.