2021. gada 15. decembrī notika tiešsaistes mediju pasākums - seminārs, kurā KM informēja par darbu, kas, iesaistot ikvienu latviešu valodas un kultūras vērtību lolotāju, aizsākts pie Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna izstrādes.