Radošā Eiropa
Teatro_PP

Organizācija no Itālijas “Teatro Pubblico Pugliese” meklē sadarbības partneri no Latvijas dalībai ES programmas “Radošā Eiropa” vidēja apmēra sadarbības projektu konkursā.

Projekta mērķis: Mākslinieku darbu starptautiskā aprite. Palielināt mākslinieciskā un radošā procesa Eiropas dimensiju. Kopprodukcija ir arī instruments, lai stimulētu radošumu, savstarpēji sadalītu resursus un atvieglotu radītā mākslinieciskā satura pārrobežu izplatīšanu un pašu mākslinieku mobilitāti. Projekts atsauksies uz Eiropas definētajām patstāvīgajām prioritātēm, piemēram, vides jautājumi un jāintegrē inovatīvi (digitāli) veidi, kā ražot un izplatīt mākslinieku radīto saturu.

Termiņš saziņai: 28.jūlijs

Sadarbības piedāvājums un kontaktinformācija