Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam

Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020.gadam īstenošanas plāns