Latvijas Arhitektu savienība - www.latarh.lv

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija mantojums.lv

Latvijas Arhitektūras muzejs www.archmuseum.lv

Rīgas pilsētas arhitekta birojs www.arhitekts.riga.lv

Rīgas Tehniskās universitāte, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte - www.apf.rtu.lv

RISEBA, Arhitektūras un dizaina fakultāte - architecture.riseba.lv

The Architect’s Council of Europe ( ACE) - www.ace-cae.eu

A4d.lv - www.a4d.lv

Fold.lv - www.fold.lv

Archdaily.com - www.archdaily.com

Dezeen.com www.dezeen.com

Domus.it - www.domusweb.it/en