2009. gada nogalē Kultūras ministrijā izveidotā Nacionālā arhitektūras padome darbojas kā konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar arhitektūras nozares attīstību un kvalitatīvas kultūrvides veidošanu Latvijā.

Nacionālās arhitektūras padomes sastāvs

 • Gatis Didrihsons – Nacionālās arhitektūras padomes priekšsēdētājs, Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis, arhitektu biroja „Didrihsons arhitekti” vadītājs;
 • Olga Feldmane - Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore;
 • Ilma Valdmane - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Plānojumu uzraudzības nodaļas vecākā referente;
 • Inese Stūre - Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatore;
 • Juris Dambis - Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs;
 • Gvido Princis - Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors, Rīgas pilsētas arhitekts;
 • Nellija Dziedātāja (aizstāj uz laiku Janu Jākobsoni) - Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes vadītāja;
 • Daiga Dzedone - Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas pilsētas galvenā arhitekte;
 • Uģis Bratuškins - Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes dekāns;
 • Jānis Dripe - Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” Arhitektūras un dizaina katedras vadītājs, Kultūras ministrijas Investīciju un projektu nodaļas eksperts;
 • Gunta Grikmane - arhitektu biroja „Sarma&Norde arhitekti” arhitekte;
 • Juris Poga - Latvijas Arhitektu savienības prezidents, arhitektu biroja „Arhitekta J.Pogas birojs” vadītājs;
 • Oskars Redbergs - Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis, arhitekts;
 • Andris Kronbergs - arhitektu biroja „Arhis arhitekti” līdzīpašnieks un valdes loceklis;
 • Liene Griezīte - arhitekte, arhitektu biroja „Lienes Griezītes studija” vadītāja;
 • Austris Mailītis - arhitekts, arhitektu biroja „Mailītis A.I.I.M” vadītājs;
 • Indra Purs - Latvijas Ainavu arhitektūras asociācijas valdes locekle;
 • Māra Ābele - arhitektu biroja „Jaunromāns un Ābele” līdzīpašniece un vadošā arhitekte;
 • Ieva Zībārte - Mākslas centra Zuzeum publiskās komunikācijas vadītāja, izstāžu kuratore, kritiķe.