foto

Uldis Zariņš

Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos
Uldis.Zarins [at] km.gov.lv

Dzīves gājuma apraksts

Izglītība:

 • 1998. – 2012. Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā.
 • 1992. – 1997. Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā.

Darba pieredze:

 • 2015.–2018. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktors.

 • 06.2016. – 12.2016. The European Library vadītājs (Stichting Europeana), Hāgā Nīderlandē.

 • 2012. – 2015. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs.

 • 2009. – 2012. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas nodaļas vadītājs.

 • 2006. – 2009. SIA „LETA” IT projektu vadītājs / Attīstības nodaļas vadītājs.

 • 2003. – 2005. SIA „Lattelecom” un SIA „Mediastream” redaktors.

 • 2001. – 2002. SIA „Graflona Internets” redaktors.

 • 04.2000. – 12.2000. Lielbritānijas vēstniecības Latvijā informācijas un komercasistents.

 • 1996. – 1997. ASV vēstniecības Latvijā bibliotekārs / informācijas speciālists.

Sabiedriskā darbība:

 • Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociācijas biroja (EBLIDA) izpildkomitejas loceklis kopš 2015. gada.

 • Fonda Europeana valdes loceklis kopš 2017. gada.

 • Europeana tīklojuma asociācijas biedru padomes loceklis kopš 2015. gada un valdes loceklis kopš 2017. gada.

 • Latvijas Republikas pārstāvis Eiropas Komisijas Digitālā kultūras mantojuma un Europeana ekspertu grupā kopš 2017. gada.

 • Starptautiskās bibliotēku asociāciju federācijas (IFLA) Autortiesību un citu juridisko jautājumu komitejas (CLM) loceklis no 2011. līdz 2015. gadam.

 • Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociācijas biroja (EBLIDA) Informācijas likumdošanas ekspertu grupas (EGIL) loceklis no 2011. līdz 2015. gadam.

 • Eiropas akadēmisko bibliotēku asociācijas (LIBER) Autortiesību darba grupas loceklis no 2013. līdz 2015. gadam.

 • Latvijas Bibliotēku biedrības biedrs kopš 2010. gada, Latvijas Bibliotēku biedrības prezidenta vietnieks no 2014. līdz 2016. gadam, Latvijas Bibliotēku biedrības prezidents no 2017. gada janvāra līdz maijam.

 • Latvijas Bibliotēku padomes loceklis kopš 2017. gada.

Papildu izglītība:

 • 2015. Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programma, LLU mūžizglītības centrs.

 • 2013. Vasaras kurss „Starptautiskā autortiesību likumdošana”, Amsterdamas Universitātes Juridiskās fakultātes Informācijas likumdošanas institūts. Amsterdama.

 • 2012. Kurss „Piekļuves digitālajiem arhīviem politika un prakse: virzoties uz jaunu pētniecības un politikas kārtību”, Centrāleiropas Universitātes vasaras universitāte, Budapešta.

 • 2006. Projektu vadīšanas profesionālās pilnveides izglītības programma „Mācību komercfirma”, Rīga.

Profesionālā pieredze:

 • kursu „Digitālā bibliotēka” un „Autortiesības bibliotēkās” pasniegšana LNB Mācību centrā kopš 2011. gada.

 • ERAF projekta „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” aktivitāšu vadītājs un projekta padomes loceklis kopš 2017. gada.

 • ERAF projekta „Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība” aktivitāšu vadītājs no 2010. līdz 2013.gadam.

 • ERAF projekta „Digitālās bibliotēkas izveide – 2. kārta” aktivitāšu vadītājs no 2009. līdz 2013.gadam.

 • Kursa „Informācijas tehnoloģijas” pasniegšana Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas zinātņu bakalaura studiju programmā 2008. gadā.

 • Kursa „Datorizētā žurnālistika” pasniegšana Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas zinātņu bakalaura studiju programmā no 2006. līdz 2008. gadam.

 • Līdzdalība virknē programmu eContent+, ICT-PSP, NordPlus projektu – t.sk. Europeana travel, Europeana Local, Europeana Awareness, Europeana Newspapers u.c.

Valodu prasmes:

 • Latviešu valoda – dzimtā

 • Angļu valoda – augstākais līmenis

 • Krievu valoda – augstākais līmenis

 • Vācu valoda – pamatzināšanas