EEZ FINANŠU INSTRUMENTS

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

2011.gada 28.aprīlī starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku tika parakstīts Saprašanās memorands par EEZ finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā.