Kontakti

ES fondu departaments:

Zanda Saulīte 
Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta direktore
Tālr. 67 330 316
E-pasts: Zanda.Saulite@km.gov.lv 

Finanšu instrumentu attīstības nodaļa:

Jeļena Šaicāne
Eiropas Savienības fondu departamenta
finanšu instrumentu attīstības nodaļas vadītāja
Tālr. 67 330 313
E-pasts: Jelena.Saicane@km.gov.lv 

Justīne Jansone
Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas
referente
Tālr. 67 330 290
E-pasts: Justine.Jansone@km.gov.lv

ES fondu uzraudzības nodaļa

Sigita Šīre-Vismante
Eiropas Savienības fondu departamenta
Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļas vadītāja
Tālr. 67 330 238
E-pasts: Sigita.Sire-Vismante@km.gov.lv