Kultūras ministrija izsludina konkursu ES programmu "Kultūra", "Radošā Eiropa" un „Eiropa pilsoņiem” atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros atbalstītajiem projektiem

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu ES programmas „Kultūra” (2007–2013) un „Radošā Eiropa” (2014-2020) projektu konkursā, kā arī ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020) atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros.


Uz līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un institūcijas, kurām ticis piešķirts Eiropas Komisijas atbalsts gan kā projekta iesniedzējam, gan kā sadarbības partnerim. Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursa kārtā ir 16 318 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017. gada 30. oktobrim plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2017. gada 30. oktobris) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


Sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 4.stāvā, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, pa tālruni 67330229 vai rakstot uz e-pasta adresi radosaeiropa@km.gov.lv


Nolikums
Pieteikuma anketa
Projekta izdevumu/resursu tāme
Vērtēšanas komisijas locekļa apliecinājums
Atbilstības kritēriji
Kvalitātes kritēriji
Finanšu pārskats par piešķirto līdzekļu izlietojumu