Pieejamas jaunās elektroniskās atskaites

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra publicējusi jaunās e-atskaites programmas Radošā Eiropa atbalstītajiem sadarbības projektiem 2014-2017. Pieejamas ŠEIT.

Šīs jaunās elektroniskās atskaites aizstāj iepriekšējās starpposma un fināla atskaites.

Detalizēta informācija pieejama izpildaģentūras mājaslapas saņēmēju sadaļā (beneficiary space ) zem katra atbilstošā konkursa uzsaukuma:

2014

2015

2016

2017