Kontakti

ES programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammas „Kultūra” darbību Latvijā nodrošina Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts / Radošās Eiropas birojs, sniedzot projektu iesniedzējiem individuālas konsultācijas, organizējot informatīvus seminārus par atbalsta programmām, kā arī reizi mēnesī publicējot ziņu lapas ar informāciju par aktuāliem Programmas un citiem kultūras nozares konkursiem, stipendijām, prakses un studiju iespējām. 

Kultūras ministrija

Z.A.Meierovica bulvāris 14, 4. stāvs.
Rīga LV-1050
Tel: +371 67330229, E-pasts: radosaeiropa@km.gov.lv

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula

Informācija par atbalsta aktivitātēm (dokumentācija, iesniegšanas termiņi, pieteikšanās kārtība)

ES programmas "Radošā Eiropa" atbalstīto projektu datubāze un projektu apraksts 

Bieži uzdotie jautājumi par ES programmu „Radošā Eiropa” 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) 

Programmas "Radošā Eiropa" logo un vizuālās identitātes vadlīnijas

Rokasgrāmata pieteikuma sagatavošanai

Buklets par ES programmas "Radošā Eiropa" apakšprogrammu "Kultūra"