Stratēģija un dokumenti

Latvijas filmu nozares stratēģijas virsmērķis ir ilgtspējīgas radošās industrijas izveidošana, skatītāju izglītošana un pieprasījuma apmierināšana ar kvalitatīvu kinoprodukciju, veicinot filmu pieejamību un arī nozares konkurētspēju pasaulē. Stratēģiju var lasīt šeit.

Nozares dokumenti