Vakances

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt normatīvos aktus un plānošanas, metodiskos un informatīvos dokumentus, kas nepieciešami Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nodrošināšanai;
 • sadarbībā ar Kultūras ministrijas struktūrvienībām un citām iestādēm izstrādāt specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumus un kritērijus;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, kā arī nodrošināt metodisko atbalstu projektu iesniedzējiem un īstenotājiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (izņemot pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);
 • vismaz viena gada darba pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu vai projektu plānošanu un administrēšanu;
 • labas zināšanas Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos;
 • labas zināšanas par normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu ieviešanas jomā;
 • vēlama darba pieredze normatīvo aktu, politikas dokumentu izstrādē;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
 • labas angļu valodas zināšanas (šī Konkursa izpratnē vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs, atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
 • prasme operatīvi un atbilstoši prioritātēm koordinēt veicamos amata pienākumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 44.saime “Ārvalstu finanšu instrumentu vadība”, IIB līmenis, 10.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 940 EUR līdz 1224 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 30.oktobrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (darba laiks pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:15 un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00), ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs – ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.oktobrim, vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi “Pieteikums konkursam uz ESFD Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu”:

 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • parakstīta Pretendenta pieteikuma anketa;
 • citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330244.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Pretendenta pieteikuma anketa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktora amatu.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas darbu, nodrošinot Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas mērķu un uzdevumu izpildi;
 • pārstāvēt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs;
 • nodrošināt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība (saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām);
 • vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā;
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai;
 • vēlama darba pieredze projektu vadībā;
 • zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm;
 • zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem;
 • zināšanas par kultūras nozari (īpaši par mūzikas nozari);
 • izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums.

Bruto mēnešalga no 1354,00 līdz 1970,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 4.punktu un Kultūras ministrijas iekšējiem noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā nosaka mēnešalgu Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2020.gada 30.septembrim jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.08.30 līdz plkst.16.00) (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 30.09.2020.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktora amatu” šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketa;
 • parakstītu dzīvesgājuma aprakstu (Curriculum Viate) latviešu valodā (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas);
 • kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.”

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Pretendenta pieteikuma anketa


Pieteikumu iesniegšana atklātā konkursā uz Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora amatu noslēgusies 10.07.2020.

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA KRITĒRIJI 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem