Vakances

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Eiropas Savienības fondu departamenta Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku līdz 2022.gada 30.decembrim (uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda deleģētās iestādes tehniskās palīdzības projekta laiku).

Galvenie pienākumi:

 • Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu uzraudzība un kontrole, t. sk. projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšana, analīze un projektu iepirkumu dokumentācijas izvērtēšana;

 • pārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās;

 • nepieciešamās dokumentācijas un tās grozījumu izstrāde, lai nodrošinātu vadības un kontroles sistēmas ieviešanu ministrijā kā deleģētajā iestādē;

 • sadarbība ar citām iestādēm, kas nodrošina Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda ieviešanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā sociālajās zinātnēs ar kvalifikāciju ekonomikā, vadībzinībās vai jurisprudencē;

 • vismaz viena gada darba pieredze Eiropas Savienības vai citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu administrēšanā vai uzraudzībā;

 • vēlama darba pieredze normatīvo aktu izstrādē;

 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;

 • labas zināšanas Eiropas Savienības vai citu ārvalstu finanšu instrumentu jautājumos;

 • labas zināšanas publisko iepirkumu jautājumos, projektu vadības un grāmatvedības jomās;

 • labas angļu valodas zināšanas (šī Konkursa izpratnē vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs, atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai;

 • labas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;

 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;

 • augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja uzņemties iniciatīvu;

 • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un vēlme apgūt jaunas zināšanas;

 • prasme operatīvi, atbilstoši prioritātēm, koordinēt veicamos amata pienākumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 44.saime „Ārvalstu finanšu instrumentu vadība”, IIB līmenis, 10.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1224 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2018.gada 26.aprīlim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 26.aprīlim), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz ESFD Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku līdz 2022.gada 30.decembrim (uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda deleģētās iestādes tehniskās palīdzības projekta laiku)”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;

 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot, atbilstoši Europass CV standarta formai;

 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;

 • personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē);

 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula
 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem