Vakances

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Rundāles pils muzeja direktora amatu (darbinieka amats) uz nenoteiktu laiku (vakants no 2019.gada 1.janvāra).

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt Rundāles pils muzeja darbu, nodrošinot Rundāles pils muzeja mērķu un uzdevumu izpildi;
 • pārstāvēt Rundāles pils muzeja intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs;
 • nodrošināt Rundāles pils muzeja finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt Rundāles pils muzeja stratēģijas izstrādi.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā (iegūta pēdējo 7 gadu laikā);
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai;
 • labas zināšanas un izpratne par muzeju darbību un funkcijām;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Amatam noteikta 1.saime „Administratīvā vadība”, IVB līmenis, 14.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 2264,00 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2018.gada 14.septembrim jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, LV-1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 14.09.2018.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz Rundāles pils muzeja direktora amatu uz nenoteiktu laiku” šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketu (šā Konkursa nolikuma 1.pielikums) (pieejama Kultūras ministrijas mājas lapā sadaļā Vakances);
 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Viate) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Pretendenta izstrādātu Rundāles pils muzeja darbības attīstības piedāvājumu pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas);
 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207.

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa
Vērtēšanas kritēriji
Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (vakants no 2018.gada 1.septembra).

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē saistībā ar Latvijas dalību ES, īpaši sabiedrības integrācijas un audiovizuālās politikas jomās, kā arī sagatavot atzinumus par tiem;
 • apzināt, apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par ES politiku sabiedrības integrācijas un audiovizuālā jomā; sagatavot pārskatus un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai;
 • izstrādāt, saskaņot un virzīt saskaņošanai Latvijas nacionālās nostājas un instrukcijas par ES jautājumiem, īpaši sabiedrības integrācijas un audiovizuālās politikas jomās, un Nodaļas vadītāja uzdevumā pārstāvēt tās ES Padomes darba grupu sanāksmēs;
 • koordinēt un piedalīties ārvalstu delegāciju uzņemšanā Ministrijā, koordinēt to darba kārtību un vizīšu ietvaros nepieciešamās informācijas sagatavošanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;
 • viena gada darba pieredze darbā ar Eiropas Savienības politikas jautājumiem;
 • padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vēlama pieredze kultūras un ārējo kultūras attiecību politikas jomā;
 • vēlama pieredze audiovizuālās (kino, mediju) un integrācijas politikas jomā.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1121,00 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2018.gada 27.augustam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 27.augustam), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae), vēlams sagatavot, atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē);
 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem