Vakances

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (ekonomista izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā);
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā krievu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs krievu valodai atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai);
 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • stratēģiskās plānošanas spējas;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes;
 • sagatavojis un iesniedzis Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu finanšu darbības izvērtējumu un turpmākās finanšu darbības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Bruto mēnešalga 2453,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6., 7., 12.punktu un pielikuma 1.punktu).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2018.gada 26.februārim jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, LV-1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 26.02.2018.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu” šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas mājas lapā sadaļā Vakances);
 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu finanšu darbības izvērtējumu un turpmākās finanšu darbības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas) (informācija par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra darbību pieejama šeit);
 • kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā);
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai);
 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • stratēģiska plānošana;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes;
 • Latvijas Nacionālā teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu darbības izvērtējums un turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Bruto mēnešalga 3116,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6., 7., 12.punktu un pielikuma 1.punktu).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2018.gada 19.februārim jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, LV-1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 19.02.2018.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amatu” šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas mājas lapā sadaļā Vakances);
 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama šeit);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Latvijas Nacionālā teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu darbības izvērtējumu un turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas) (informācija par Latvijas Nacionālā teātra darbību pieejama šeit);
 • kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sekretāra vietnieka kultūrpolitikas jautājumos ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • savas kompetences ietvaros plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt politikas izstrādi, tās īstenošanu, tiesību aktu un politikas dokumentu sagatavošanu atbilstoši valsts attīstības stratēģiskajiem mērķiem;
 • savas kompetences ietvaros analizēt situāciju valstī kultūrpolitkā, identificēt jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību kultūrpolitikas plānošanas un izstrādes procesā;
 • atbilstoši kompetencei izvērtēt un vizēt Ministru kabinetā iesniedzamos politikas dokumentus un tiesību aktu projektus, ziņot Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs par ministrijas sagatavotajiem tiesību aktu, politikas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektiem;
 • vadīt vietēja un starptautika mēroga kultūras projektus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā administratīvā amatā (iegūta pēdējo septiņu gadu laikā);
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze valsts tiešās pārvaldes iestādē;
 • pieredze tiesību aktu izstrādē;
 • pieredze projektu vadībā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē – vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai;
 • ļoti labas zināšanas un izpratne par kultūrpolitiku;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, VI līmenis, 15.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 2314 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2018.gada 1.martam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2018.gada 1.marts), vai elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sekretāra vietnieka kultūrpolitikas jautājumos ierēdņa amatu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate), (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegtu valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājas lapā)
 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem