Vakances

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktora amatu.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas darbu, nodrošinot Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas mērķu un uzdevumu izpildi;
 • pārstāvēt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs;
 • nodrošināt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība (saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām);
 • vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā;
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai;
 • vēlama darba pieredze projektu vadībā;
 • zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm;
 • zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem;
 • zināšanas par kultūras nozari (īpaši par mūzikas nozari);
 • izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums.

Bruto mēnešalga no 1354,00 līdz 1970,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 4.punktu un Kultūras ministrijas iekšējiem noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā nosaka mēnešalgu Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2020.gada 30.septembrim jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.08.30 līdz plkst.16.00) (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 30.09.2020.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktora amatu” šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketa;
 • parakstītu dzīvesgājuma aprakstu (Curriculum Viate) latviešu valodā (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas);
 • kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.”

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Pretendenta pieteikuma anketa


Pieteikumu iesniegšana atklātā konkursā uz Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora amatu noslēgusies 10.07.2020.

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA KRITĒRIJI 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem