Vakances

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt priekšlikumus tiesību sistēmas pilnveidošanai ministrijas kompetences jomās;
 • sagatavot tiesību aktu, iekšējo normatīvo aktu, pārvaldes lēmumu (rīkojumu, administratīvo aktu), līgumu un citu dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu un juridiskās tehnikas prasībām;
 • sagatavot atzinumu projektus par citu ministriju (Valsts kancelejas un citu valsts pārvaldes iestāžu) izstrādāto tiesību aktu projektiem, to anotācijām un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;

 • darba pieredze valsts pārvaldes iestādē;

 • darba pieredze jurista amatā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, ne mazāka par 1 (vienu) gadu;

 • pieredze juridisku procesu nodrošināšanā, tostarp tiesību aktu un citu juridisko dokumentu izstrādē;

 • labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);

 • labas zināšanas un izpratne par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu;

 • labas zināšanas un izpratne par valsts pārvaldi, ministrijas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un administratīvā procesa normu piemērošanu;

 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darbavietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 21.saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IIIB līmenis, 10.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1208 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2018.gada 19.decembrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2018.gada 19.decembris), vai elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;

 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate), (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem