Vakances

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Mediju politikas nodaļas vadītāja ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un vadīt Mediju politikas nodaļas darbu,
 • koordinēt tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu mediju jomā;
 • sadarboties ar mediju politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām, ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības joma saistīta ar mediju jautājumiem;
 • informēt sabiedrību par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
 • nodrošināt juridisko un fizisko personu iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu uz tiem Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs, komisijās, padomēs, darba grupās un pasākumos par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī nodrošināt to organizēšanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta obligātajām prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
 • vismaz 1 (viena) gada darba pieredze vadošā administratīvā amatā;
 • teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs angļu valodai atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
 • vēlama darba pieredze publiskajā pārvaldē;
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas attīstības dokumentu projektu izstrādē;
 • vēlama pieredze sadarbībā ar mediju organizācijām;
 • labas zināšanas un izpratne par mediju politiku un mediju nozari;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, IV līmenis, 13.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 1460 EUR līdz 1725 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 5.novembrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā), ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz 2019.gada 5.novembrim, vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Mediju politikas nodaļas vadītāja ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku”:

 • motivēta pieteikuma vēstule latviešu valodā;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • un citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula

 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem