Vakances

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un organizēt Radošo industriju nodaļas darbu;

 • nodrošināt Radošo industriju nodaļas funkciju un uzdevumu izpildi;

 • savas kompetences ietvaros piedalīties valsts kultūrpolitikas plānošanā un politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;

 • pārzināt situāciju nozarē un, atbilstoši savai kompetencei, koordinēt radošo industriju politikas veidošanu;

 • koordinēt sadarbību ar pārējo Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu kompetentām valstu institūcijām radošo industriju jomā;

 • savas kompetences ietvaros izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta projektam un sniegt priekšlikumus jaunajām politikas iniciatīvām, tajā skaitā radošo industriju pētījumiem, kultūrpolitiski nozīmīgām aktivitātēm radošo industriju jomā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta obligātajām prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā administratīvajā amatā;
 • vēlama vismaz 1 (viena) gada darba pieredze publiskajā pārvaldē;
 • vēlama darba pieredze radošo industriju jomā;
 • darba pieredze projektu vadībā;
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (šī Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);
 • zināšanas un izpratne par radošo industriju politiku un kultūrpolitikas veidošanu;
 • labas prezentācijas prasmes;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, IV līmenis, 13.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1700.00 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 28.aprīlim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā), ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz 2019.gada 28.aprīlim, vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja ierēdņa amatu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule latviešu valodā;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • un citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330244.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula

 


Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Personāla nodaļas vecākā personāla speciālista ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt personāllietvedības dokumentu projektu sagatavošanu par ministrijas darbiniekiem un ierēdņiem, padotības iestāžu vadītājiem, valsts kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes locekļiem;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā plānot un koordinēt ministrijas darbinieku un ierēdņu, padotības iestāžu vadītāju darbības un tās rezultātu vērtēšanas procesu novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā „NEVIS”, un nodrošināt ar vērtēšanas procesu saistīto personāllietvedības dokumentu projektu sagatavošanu;
 • nodrošināt ministrijas personāla atlases norises procesu un materiālu sagatavošanu konkursu izsludināšanai uz vakantajiem ministrijas amatiem, padotības iestāžu vadītāju un valsts kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes locekļu amatiem, arī konkursu protokolu un vēstuļu projektu sagatavošanu konkursu pretendentiem;
 • konsultēt un sniegt metodisko palīdzību ministrijas padotībā esošo iestāžu darbiniekiem un amatpersonām par resursu vadības sistēmas „Horizon” personāla uzskaites moduļa izmantošanu;

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;

 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze personāla vadībā;

 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze valsts pārvaldē;

 • pieredze darbā ar personāllietvedības dokumentu izstrādi;

 • pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas „Horizon” personāla uzskaites moduli;

 • pieredze darbā ar Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS);

 • vēlama pieredze izglītības jomu, tostarp pedagogu darba samaksu, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;

 • labas zināšanas un izpratne par personāla vadību un personāllietvedību;

 • labas zināšanas par darba tiesisko un valsts civildienesta attiecību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu;

 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 30.saime „Personāla vadība”, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 835 EUR līdz 1121 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 24.aprīlim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2019.gada 24.aprīlis), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Personāla nodaļas vecākā personāla speciālista ierēdņa amatu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;

 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Vērtēšanas kritēriji


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem