Vakances

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • vadīt, organizēt un plānot Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas darbu;
 • piedalīties valsts kultūrpolitikas plānošanā un Kultūras ministrijas darbības stratēģijas izstrādē;
 • organizēt arhīvu, bibliotēku un muzeju nozaru politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādi un aktualizāciju;
 • nodrošināt arhīvu, bibliotēku un muzeju nozaru politikas īstenošanu un normatīvo aktu izstrādi;
 • veidot starpinstitucionālo sadarbību un informācijas apriti arhīvu, bibliotēku un muzeju nozaru jautājumos;
 • veidot sadarbību ar arhīvu, bibliotēku un muzeju nozaru institūcijām, profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un starptautiskajām organizācijām;
 • nodrošināt arhīvu, bibliotēku un muzeju padomju darbību.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz piecu gadu darba pieredze arhīvu, bibliotēku vai muzeju darbības jomā;
 • vismaz viena gada darba pieredze vadošā administratīvā amatā;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
 • labas zināšanas un izpratne par kultūrpolitiku Latvijā un tās plānošanu;
 • labas zināšanas un izpratne par arhīvu, bibliotēku un muzeju nozarēm Latvijā;
 • labas zināšanas un izpratne par arhīvu, bibliotēku un muzeju attīstības tendencēm;
 • teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (šī Konkursa izpratnē vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs, atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas darba plānošanas, organizēšanas un vadības prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, IV līmenis, 13.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 1458.00 līdz 1750.00 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 6.janvārim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs – ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.janvārim), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja ierēdņa amata vietu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas tīmekļvietnē http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/vakances.html);
 • citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330244

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums

Pretendentu atbilstības vērtēšanas kritēriji

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Mediju politikas nodaļas juriskonsulta ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektus mediju politikas jomā;
 • analizēt tiesību aktu un citu dokumentu piemērošanas praksi;
 • veikt Mediju politikas nodaļas izstrādāto tiesību aktu projektu juridisku izvērtēšanu;
 • konsultēt citas iestādes par mediju politikas izstrādes jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta obligātajām prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vismaz 6 (sešu) mēnešu darba pieredze tiesību aktu un/vai citu juridisko dokumentu sagatavošanā;
 • vismaz 6 (sešu) mēnešu darba pieredze jurista amatā;
 • vēlama darba pieredze publiskajā pārvaldē;
 • teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs angļu valodai atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
 • vēlamas zināšanas par mediju politiku un mediju nozari;
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
 • vēlamas zināšanas par mediju politiku un mediju nozari;
 • labas zināšanas un izpratne par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, III līmenis, 12.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 1253 EUR līdz 1483 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 10.decembrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā), ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10.decembrim, vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Mediju politikas nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku”:

 • motivēta pieteikuma vēstule latviešu valodā;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • un citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207.
Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā);
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai);
 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • stratēģiska plānošana;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes;
 • Dailes teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu darbības izvērtējums un turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Bruto mēnešalga 3801,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6., 7., 12.punktu un pielikuma 1.punktu).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2019.gada 2.decembrim jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, LV-1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 02.12.2019.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatu” šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketa;
 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Viate) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Dailes teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu darbības izvērtējumu un turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas datorrakstā) (informācija par Dailes teātra darbību pieejama – šeit);
 • kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa
Valodu pašnovērtējuma tabula

 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem