Vakances

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;

 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā);

 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā krievu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai;

 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);

 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;

 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

 • stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana;

 • labas darba organizācijas un vadības prasmes

Bruto mēnešalga 2 453,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6., 7., 12.punktu un pielikuma 1.punktu).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2017.gada 3.novembrim jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, LV-1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 03.11.2017.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu” šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas mājas lapā sadaļā Vakances);

 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Viate) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

 • pretendenta izstrādātu Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu darbības izvērtējumu un turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas) (informācija par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra darbību pieejama šeit;

 • kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Mediju politikas nodaļas juriskonsulta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektus mediju politikas jomā;
 • analizēt tiesību aktu un citu dokumentu piemērošanas praksi;
 • veikt Mediju politikas nodaļas izstrādāto tiesību aktu projektu juridisku izvērtēšanu;
 • konsultēt citas iestādes par mediju politikas izstrādes jautājumiem.
   

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;

 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze tiesību aktu un/vai citu juridisko dokumentu sagatavošanā;

 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze jurista amatā;

 • vēlama darba pieredze tiesību aktu, citu juridisko dokumentu un/vai politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā mediju jomā;

 • vēlama darba pieredze publiskajā pārvaldē;

 • teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs angļu valodai atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai;

 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;

 • labas zināšanas par mediju politiku un mediju nozari;

 • labas zināšanas un izpratne par tiesību aktu izstrādi;

 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli.


Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • veselības apdrošināšanas polisi;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darbavietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, III līmenis, 12.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1483 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2017.gada 30.oktobrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2017.gada 30.oktobris), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Mediju politikas nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu”:

 

 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem