Vakances

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku (amats vakants no 2020.gada 1.aprīļa).

Galvenie pienākumi:

 • pārzināt situāciju nozarē Latvijā un pasaulē, uzturot kontaktu vai sadarbību ar radošo industriju nozaru organizācijām un pārstāvjiem, un sniegt priekšlikumus par prioritātēm radošo industriju jautājumos;
 • izpētīt citu valstu pieredzi kultūras un ekonomikas saskares jautājumos un izvērtēt to pielāgošanu Latvijas valsts attīstības vajadzībām;
 • sniegt priekšlikumus darba grupu izveidei, piesaistīt ekspertus, nodaļas vadītāja uzdevumā organizēt sanāksmes amata kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
 • koordinēt projektu, tai skaitā starptautisku, īstenošanu radošo industriju jomā;
 • veidot kontaktus un koordinēt sadarbību ar citu valstu kompetentajām institūcijām Latvijas radošo industriju atbalstam un attīstībai.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta obligātajām prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;
 • vismaz 1 (viena) gada darba pieredze kultūras un radošo industriju jomā;
 • vēlama darba pieredze dažādu tiesību aktu un/vai politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
 • vēlama darba pieredze lokālu un starptautisku projektu koordinēšanā;
 • teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs angļu valodai atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
 • labas zināšanas un izpratne par radošo industriju politiku un kultūrpolitikas veidošanu;
 • labas zināšanas un izpratne par radošo industriju aktuālajām norisēm Latvijā un pasaulē;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas darba organizācijas prasmes, spēja rast risinājumus neordinārās situācijās.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 835 EUR līdz 1121 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 14.aprīlim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā), ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz 2020.gada 14.aprīlim, vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku”:

 • motivēta pieteikuma vēstule latviešu valodā;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • un citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties valsts kultūrpolitikas plānošanā un muzeju un mantojuma nozaru darbības stratēģiju izstrādē;
 • piedalīties muzeju akreditācijā;
 • piedalīties mantojuma nozares normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē;
 • veikt likumu un normatīvo aktu ievērošanas pārraudzību muzeju un mantojuma nozarēs;
 • sagatavot atzinumu projektus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktiem, kas ietver kultūras mantojuma jautājumus;
 • sagatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām muzeju un kultūras mantojuma jautājumos;
 • sadarboties ar Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldi.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze muzeju un/vai ar kultūras mantojumu saistītā darbības jomā;
 • vēlama darba pieredze dažādu politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
 • labas zināšanas un izpratne par kultūrpolitiku Latvijā un tās plānošanu;
 • labas zināšanas un izpratne par kultūras mantojuma un muzeju nozarēm un to attīstības tendencēm;
 • labas angļu valodas zināšanas (šī Konkursa izpratnē vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas un korespondences nodrošināšanas prasmēs, atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 35.saime „Politikas ieviešana”, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 835.00 līdz 1121.00 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 30.martam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs – ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.martam), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule latviešu valodā;

 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate) latviešu valodā (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;

 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330244.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
Pretendenta aptaujas lapa
Valodu pašnovērtējuma tabula

 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem