Vakances

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktora amatu (darbinieka amats) uz nenoteiktu laiku (vakants no 2020.gada 29.jūlija).

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas darbu, nodrošinot Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas mērķu un uzdevumu izpildi;
 • pārstāvēt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs;
 • nodrošināt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība (saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām);
 • vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā;
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai (pieejama www.europass.lv/valodu-pase);
 • vēlama darba pieredze projektu vadībā;
 • zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm;
 • zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem;
 • zināšanas par kultūras nozari (īpaši par mūzikas nozari);
 • izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums.

Bruto mēnešalga 1286,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 4.punktu).

 • Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2020.gada 1.augustam jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.08.30 līdz plkst.16.00) (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 01.08.2020.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktora amatu” šādi dokumenti:
 • pieteikuma anketa;
 • parakstītu dzīvesgājuma aprakstu (Curriculum Viate) latviešu valodā (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas) (informācija par Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas darbību pieejama - www.jmrmv.lv/lv/par-mums/publikacijas/);
 • kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Pretendenta pieteikuma anketa


Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Personāla nodaļas vecākā personāla speciālista ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt personāllietvedības dokumentu projektu sagatavošanu par ministrijas darbiniekiem un ierēdņiem, padotības iestāžu vadītājiem, valsts kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes locekļiem;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā plānot un koordinēt ministrijas darbinieku un ierēdņu, padotības iestāžu vadītāju darbības un tās rezultātu vērtēšanas procesu novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā „NEVIS”, un nodrošināt ar vērtēšanas procesu saistīto personāllietvedības dokumentu projektu sagatavošanu;
 • nodrošināt ministrijas personāla atlases norises procesu un materiālu sagatavošanu konkursu izsludināšanai uz vakantajiem ministrijas amatiem, padotības iestāžu vadītāju un valsts kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes locekļu amatiem arī konkursu protokolu un vēstuļu projektu sagatavošanu konkursu pretendentiem;
 • konsultēt un sniegt metodisko palīdzību ministrijas padotībā esošo iestāžu darbiniekiem un amatpersonām par resursu vadības sistēmas „Horizon” personāla uzskaites moduļa izmantošanu;

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai personāla vadībā;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze personāla vadībā;
 • pieredze darbā ar personāllietvedības dokumentu izstrādi;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
 • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas „Horizon” personāla uzskaites moduli;
 • vēlama pieredze darbā ar Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS);
 • vēlama pieredze izglītības jomu, tostarp pedagogu darba samaksu, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas zināšanas un izpratne par personāla vadību un personāllietvedību;
 • labas zināšanas par darba tiesisko un valsts civildienesta attiecību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 30.saime „Personāla vadība”, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 835 EUR līdz 1121 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2020. gada 17. jūlijam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (darba laiks pirmdienās – ceturtdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.08.30 līdz plkst.16.00, ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2020. gada 17. jūlijs), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Personāla nodaļas vecākā personāla speciālista ierēdņa amatu”:

 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • parakstīta pretendenta pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas tīmekļvietnē)
 • kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Pretendenta pieteikuma anketa

 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem