Lai mazinātu Covid-19 izplatību Latvijā un novērstu jaunā, daudz infekciozākā vīrusa Lielbritānijas celma pārnesi sabiedrībā, tiek saglabāta daļa līdz šim noteikto drošības pasākumu.

Iekštelpās drīkst tikties līdz 10 cilvēkiem no 2 mājsaimniecībām, ārpus telpām - līdz 20 cilvēkiem bez mājsaimniecību ierobežojuma! 

No 20.05. atļautas amatierkustības kolektīvu, kā arī interešu un profesionālās ievirzes kultūrizglītības dalībnieku nodarbības ārpus telpām grupās līdz 20 personām.

No 3.06. individuāliem apmeklējumiem atvērtas bibliotēku, muzeju un tiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietas – muzejisko priekšmetu krātuvju un ekspozīciju, mākslas galeriju, kultūras centru, piemiņas vietu, arhīvu un citu kultūrvietu - telpas. 

No 15.06. publiskus pasākumus var apmeklēt vakcinētas / Covid-19 pārslimojušas personas, kā arī personas, kuras var uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu

Informācija par individuāliem arhīvu, bibliotēku, muzeju un muzejiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu apmeklējumiem no 03.06

Informācija par drošības nosacījumu atvieglojumiem vakcinētām/ covid-19 izslimojušām personām amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos 

Fotogrāfu darba un foto pakalpojumu sniegšanas nosacījumi no 1.03.

Vadlīnijas tiešraižu nodrošināšanai

Vadlīnijas plašsaziņas līdzekļu darbam

Informācija par mutes un deguna aizsega lietošanas izņēmumu mediju darbā studijās

Ministru kabineta noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

JAUNĀKĀ informācija: No 16.06. atcelta prasība veikt Covid-19 testu un doties pašizolācijā, ieceļojot Latvijā, ja persona var uzrādīt digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pabeigtu vakcināciju vai pārslimošanas faktu

Biežāk uzdotie jautājumi par ieceļošanu Latvijā vakcinētām/pārslimojušām personām


Informācija par kultūras ministra rīkojumu "Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai"

Order: Regarding Culture Employees Whose Arrival in Latvia is Required for the Organisation of Cultural Services and Public Events | CERTIFICATION SAMPLE (updated 16.10.) (the certification may contain information on one or several persons)

Frequently asked questions about requirements for entering Latvia

Pašizolācijas ievērošanas nosacījumu izņēmums darba vietā un darba laikā ārvalstu māksliniekiem, kuri ierodas no riska valstīm

Kultūras darbiniekiem no paaugstināta Covid-19 saslimšanas riska valstīm darba vietā un darba laikā (piemēram, koncerta mēģinājums un uzstāšanās koncertā pasākuma norises vietā) nav jāievēro pašizolācija. 10 dienu laikā pēc ierašanās no riska valstīm laikā, kad kultūras darbinieki neveic darba pienākumus, tiem ir jāievēro pašizolācija.

Nosacījumi ārvalstu māksliniekiem, kuri ierodas Latvijā no paaugstināta riska valstīm:

 • personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • persona, ierodoties Latvijā, veic Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs;
 • persona ierodas pēc Latvijā reģistrēta kultūras pakalpojumu sniedzēja vai publiska pasākuma rīkotāja uzaicinājuma, lai veiktu šādus darba pienākumus, kas saistīti ar kultūras pakalpojumu un publisku pasākumu rīkošanu: 

                 - režisors;
                 - scenogrāfs;
                 - tērpu mākslinieks;
                 - aktieris;
                 - solists;
                 - mūziķis;
                 - diriģents;
                 - baleta mākslinieks;
                 - koncertmeistars;
                 - horeogrāfs;
                 - vizuālās mākslas speciālists;
                 - filmēšanas grupas dalībnieks;
                 - cirka mākslinieks;
                 - mākslas kritiķis;
                 - māksliniekus apkalpojošie darbinieki (ne vairāk kā divi vienā pieteikumā);
                 - literāts.

Pasākumu organizatoru, kuri ir uzaicinājuši ārvalstu māksliniekus, pienākums ir Kultūras ministrijā iesniegt rakstisku, atbildīgās amatpersonas parakstītu apliecinājumu par: 

 • uzaicinātās personas atbilstību kādai no iepriekš uzskaitītajām kultūras darbinieku grupām;
 • uzaicinātās personas uzturēšanās mērķi un ilgumu Latvijā;
 • to, ka pēc ierašanās Latvijā, personai tiks veikts Covid-19 tests;
 • to, ka līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi Covid-19 testa rezultātu, tai tiks nodrošināta pašizolācija;
 • to, ka gadījumā, ja persona Latvijā uzturēsies ilgāk par 5 dienām, pēc 5 – 7 dienām veiks atkārtotu Covid-19 testu;
 • to, ka 14 dienas no personas ierašanās Latvijā nodrošinās tās pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā persona neizmantos sabiedrisko transportu;
 • to, ka persona ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai (tai skaitā nepakļaus citas personas inficēšanās riskam, neveidos tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem - neuzņems viesus, nedosies privātās vizītēs, uz sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu); un 14 dienas novēros savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērīs ķermeņa temperatūru un informēs ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).
 • to, ka nodrošinās personas transportēšanu no un uz darba vietu;
 • to, ka gadījumā, ja personai tiks apstiprināta saslimšana ar Covid-19, segs ar ārstniecību saistītos izdevumus.
Informācijai par KM kompetences jautājumiem

+371 67330254 
Konsultācijām kultūrizglītības jautājumos: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

Valdība pasākumiem Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai investīcijām kultūrā 2020. un 2021. gadā lēmusi piešķirt 32 milj. eiro:

 • 10,6 milj. eiro Covid-19 radīto seku mazināšanai 2020. gadā
  finanšu situācijas stabilizēšanai Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībās - valsts teātros, koncertorganizācijās un Rīgas cirkā, - KM padotībā esošajos muzejos, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) un Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA) un radošo personu nodarbinātības programmai Valsts kultūrkapitāla fondā.

Valdība pēc Kultūras ministrijas izstrādāta piedāvājuma 4. jūnijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lēma piešķirt 10,6 miljonus eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju KM kapitālsabiedrībās, KM padotības muzejos, LNB un LNA, kā arī izveidotu radošo personu nodarbinātības programmu VKKF.

 • 10,4 milj. eiro MODERNIZĀCIJAI KULTŪRAS NOZARĒ 2020. un 2021. gadā
  valsts pasūtījumiem jaunu kultūras vērtību radīšanā

Informācija par līdzekļu piešķiršanu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai (16.06.2020.)

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā (2020. - 2021. gads)

Aktualitātes par Covid-19

 • Ieteikumi DARBA DEVĒJIEM - ŠEIT
 • Ieteikumi IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM - ŠEIT
 • JAUTĀJUMI UN ATBILDES - ŠEIT

Pakalpojumu sniedzējiem ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no attiecīgo ierobežojumu atcelšanas brīža jāpaziņo par jauno pasākuma norises laiku un jānodrošina tā norise vismaz turpmākā gada laikā. Savukārt, ja pasākums ir atcelts – patērētājam ir tiesības saņemt atpakaļ samaksāto naudu.

Kultūras, izklaides un sporta pakalpojuma sniedzējam, kuri iepriekš plānotos un pārdošanā izliktos pakalpojumus nevarēja sniegt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, šobrīd, ņemot vērā ierobežojumu mazināšanu – drīkst pārcelt pasākumus uz citu laiku, par to paziņojot patērētājiem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc ierobežojumu atcelšanas. Pārceltajam pasākumam ir jānotiek ne vēlāk kā turpmākā gada laikā pēc ierobežojumu atcelšanas. Ja pakalpojumu sniedzējs sešu mēnešu termiņā nepaziņo par pārceltā pasākuma norises laiku – tiek uzskatīts, ka pasākums ir atcelts un patērētājiem ir tiesības atgūt par biļetēm samaksāto naudu.

attels

Gadījumā, ja patērētājs pamatotu iemeslu dēļ nevar apmeklēt pasākumu pārceltajā datumā (piemēram, patērētājs nevar atrasties valstī, kurā notiek pasākums vai patērētājam apmeklējumu liedz apmeklēt būtiski veselības ierobežojumi), pakalpojuma sniedzējam pēc pieprasījuma ir jāatmaksā patērētājam samaksātā nauda ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgo ierobežojumu atcelšanas beigu termiņa.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina patērētājus ņemt vērā, ka joprojām pastāv pulcēšanās ierobežojumi gan iekštelpu, gan āra pasākumos, līdz ar to ne visi pasākumi šobrīd var tikt pārcelti. Piemēram, lieli koncerti, kuros apmeklētājus skaits ir vairāki simti un tūkstoši. Šādos gadījumos pakalpojumu sniedzējiem būs jāpaziņo pārceltā pasākuma datums 6 mēnešu laikā un norise gada laikā tikai pēc ierobežojumu atcelšanas, kas attiecas uz konkrēto pasākumu.

Savukārt, ja pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt iepriekš plānotā pasākuma pārcelšanu, organizators var piedāvāt patērētājam citu līdzvērtīgu pasākumu. Ja patērētājs no šī piedāvājuma atsakās – pakalpojumu sniedzējam ir jāatmaksā naudu termiņā, kas nav garāks par sešiem mēnešiem pēc attiecīgo ierobežojumu atcelšanas beigu termiņa.

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628,
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv