Latvijā ir izsludināta ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJA no 9. novembra līdz 6. aprīlim!

Tās laikā tiek atcelti un aizliegti visi klātienē notiekošie publiskie un privātie pasākumi.

No 12. janvāra apmeklētājiem tiek atvērtas bibliotēkas, kas izsniedz grāmatas līdzņemšanai. Taču lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas. Klātienē varēs turpināt apmeklēt muzeju ārtelpu ekspozīcijas un brīvdabas pastaigu takas. Pārējās kultūras norises aicinām baudīt attālināti, izmantojot Kultūras ministrijas apkopotos #Ēkultūra resursus.

No 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu atsākušas arī grāmatnīcas.

Plašāka informācija par drošības pasākumiem no 8.02.2021.

Vadlīnijas fotogrāfu darbam un tiešraižu nodrošināšanai

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

Informācijai par KM kompetences jautājumiem

+371 67330254
Konsultācijām kultūrizglītības jautājumos: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

Pašizolācijas ievērošanas nosacījumu izņēmums darba vietā un darba laikā ārvalstu māksliniekiem, kuri ierodas no riska valstīm

Kultūras darbiniekiem no paaugstināta Covid-19 saslimšanas riska valstīm darba vietā un darba laikā (piemēram, koncerta mēģinājums un uzstāšanās koncertā pasākuma norises vietā) nav jāievēro pašizolācija. 10 dienu laikā pēc ierašanās no riska valstīm laikā, kad kultūras darbinieki neveic darba pienākumus, tiem ir jāievēro pašizolācija.

Nosacījumi ārvalstu māksliniekiem, kuri ierodas Latvijā no paaugstināta riska valstīm:

 • personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • persona, ierodoties Latvijā, veic Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs;
 • persona ierodas pēc Latvijā reģistrēta kultūras pakalpojumu sniedzēja vai publiska pasākuma rīkotāja uzaicinājuma, lai veiktu šādus darba pienākumus, kas saistīti ar kultūras pakalpojumu un publisku pasākumu rīkošanu: 

                 - režisors;
                 - scenogrāfs;
                 - tērpu mākslinieks;
                 - aktieris;
                 - solists;
                 - mūziķis;
                 - diriģents;
                 - baleta mākslinieks;
                 - koncertmeistars;
                 - horeogrāfs;
                 - vizuālās mākslas speciālists;
                 - filmēšanas grupas dalībnieks;
                 - cirka mākslinieks;
                 - mākslas kritiķis;
                 - māksliniekus apkalpojošie darbinieki (ne vairāk kā divi vienā pieteikumā);
                 - literāts.

Pasākumu organizatoru, kuri ir uzaicinājuši ārvalstu māksliniekus, pienākums ir Kultūras ministrijā iesniegt rakstisku, atbildīgās amatpersonas parakstītu apliecinājumu par: 

 • uzaicinātās personas atbilstību kādai no iepriekš uzskaitītajām kultūras darbinieku grupām;
 • uzaicinātās personas uzturēšanās mērķi un ilgumu Latvijā;
 • to, ka pēc ierašanās Latvijā, personai tiks veikts Covid-19 tests;
 • to, ka līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi Covid-19 testa rezultātu, tai tiks nodrošināta pašizolācija;
 • to, ka gadījumā, ja persona Latvijā uzturēsies ilgāk par 5 dienām, pēc 5 – 7 dienām veiks atkārtotu Covid-19 testu;
 • to, ka 14 dienas no personas ierašanās Latvijā nodrošinās tās pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā persona neizmantos sabiedrisko transportu;
 • to, ka persona ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai (tai skaitā nepakļaus citas personas inficēšanās riskam, neveidos tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem - neuzņems viesus, nedosies privātās vizītēs, uz sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu); un 14 dienas novēros savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērīs ķermeņa temperatūru un informēs ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).
 • to, ka nodrošinās personas transportēšanu no un uz darba vietu;
 • to, ka gadījumā, ja personai tiks apstiprināta saslimšana ar Covid-19, segs ar ārstniecību saistītos izdevumus.

Informācija par biļešu izmantošanas iespējām uz pārceltajiem pasākumiem

Aktualitātes par Covid-19

 • Ieteikumi DARBA DEVĒJIEM - ŠEIT
 • Ieteikumi IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM - ŠEIT
 • JAUTĀJUMI UN ATBILDES - ŠEIT

 


COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (pieņemts 9.06.2020.)

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"