Stipra mediju vide, kurā pēc žurnālistikas profesionālajiem standartiem top kvalitatīvs saturs, sekmē arī kvalitatīvas informatīvās telpas attīstību kopumā. Tādēļ 2016.gada 8.novembrī apstiprinātās Mediju politikas pamatnostādnes un to ieviešanas plāns dos ieguldījumu Latvijas nacionālās informatīvās vides attīstībā.

ES loma šajā sfērā ir radīt vienotu Eiropas digitālo tirgu audiovizuālajiem pakalpojumiem, ņemot vērā arī kultūras aspektus. ES uzdevums ir nodrošināt vienādus noteikumus visās dalībvalstīs, t.sk. neierobežojot vārda brīvību, taču nepieļaujot naida runas izplatību, nodrošinot nepilngadīgo aizsardzību no kaitīga satura, popularizējot Eiropas audiovizuālos darbus u.c.