Valsts sekretāres vietniece Baiba Zakevica

Baiba Zakevica

Valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos
Baiba.Zakevica [at] km.gov.lv

Dzīves gājuma apraksts

Izglītība:

 • 2015. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Sociālās pediatrijas centra tālākizglītības kurss „Montesori medicīniskā pedagoģija”;
 • 2007. – 2008.gads Biznesa augstskola “Turība”, Publiskā pārvalde, maģistratūras studijas;
 • 2001. – 2006. gads Banku augstskola, profesionālais bakalaura grāds “Uzņēmējdarbības vadīšanā” ar uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju;
 • 1998.- 2001. gads Banku augstskola, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība “Uzņēmējdarbība un administrēšana” ar finansista kvalifikāciju;
 • 1995. – 1998.gads Stalbes vidusskola.

Darba pieredze:

 • no 2014. gada līdz šim brīdim Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos.

 • 2015./2016. mācību gadā Ogres tehnikuma pedagogs Dokumentu pārvaldībā.

 • no 2012. - 2014. gadam Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece investīciju un attīstības jautājumos.

 • no 2010. – 2012. gadam Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece, Budžeta un investīciju nodaļas vadītāja.

 • no 2009.– 2010. gadam Kultūras ministrijas Budžeta un investīciju nodaļas vadītāja.

 • no 2007. – 2009. gadam Kultūras ministrijas Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas vadītāja.

 • no 2007. gada VSIA “Valmieras drāmas teātris” valdes locekle;

 • no 2006. – 2007. gadam VSIA “Valmieras drāmas teātris” Finanšu direktore.

 • 2006. gadā VSIA “Latvijas Nacionālais Simfoniskais orķestris” valdes locekļa pienākumu izpildītāja.

 • no 2005. – 2006. gadam Kultūras ministrijas Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas vecākā referente.

 • no 2004. – 2005. gadam SIA “Elektrotek Systems” finanšu analītiķe un kvalitātes vadības sistēmas vadītāja;

 • no 2002. – 2004. gadam Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes, kultūras, brīvā laika un sporta finansēšanas nodaļas vecākā referente.

Papildu izglītība:

 • 25.02.2016. – „Institūciju arhīvu un dokumentu pārvaldības darba organizācija”;

 • 02.12.2015. – „Dokumentu pārvaldība III: sēžu, sanāksmju protokolēšana”;

 • 16.06.2015. – Laika un stresa menedžments;

 • 27.03.2009. – „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu budžeta plānošana, grāmatvedības un nodokļu uzskaite”;

 • 04.-08.07.2005. – „Kvalitātes vadītājs” .

Valodu prasmes:

 • Latviešu valoda – dzimtā
 • Angļu valoda – labi
 • Krievu valoda – labi