2014-2021 programma

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm.

Latvija un Norvēģija 2017.gada decembrī parakstīja saprašanās memorandus par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Tas paredz, ka VARAM administrētajā Programmā “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” 3 000 000 € no programmas finansējuma tiek paredzēti programmas jomai “Kultūras uzņēmējdarbība, kultūras mantojums un kultūras sadarbība”. Tās mērķis ir uzlabot mākslas un kultūras pieejamību un paaugstināt iesaisti mākslā un kultūrā.

Mērķis - uzlabot pieejamību profesionālajai un laikmetīgajai mākslai un kultūrai visos Latvijas reģionos.

Mērķa grupa - bērni un jaunieši no vispārējām un profesionālajām Latvijas izglītības iestādēm.

Programmas ieviešana uzsāksies 2020.gadā.

 

Programmas  jomas komponentes:

  • Atbalsts profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai visos Latvijas reģionos kopradē ar donorvalstu partneriem.
  • Auditorijas attīstības un kultūras izpratnes un izpausmju kompetenču uzlabošana.

Lai nodrošinātu jauna mākslas un kultūras satura radīšanu kopradē ar donorvalstu partneriem ir atbalstāmas tādas aktivitātes kā jaunu kultūras produktu (izrādes, uzvedumi, koncerti, prozas un dzejas lasījumi, izstādes, meistarklases u.c.) radīšana. Mijiedarbība ar mērķa grupu var tikt organizēta dažādās formās un dažādos projekta posmos, ņemot vērā radošā procesa specifiku, piemēram, diskusijas, darbnīcas u.c. Programma aptvers visus žanrus, t. sk., skatuves mākslu, mūziku, kino, dizainu, arhitektūru. Izglītības iestāžu (skolu) iesaiste projekta īstenošanā ir mērķa grupas iesaistes veicinošs faktors.

 Lai veicinātu auditorijas attīstību ir atbalstāmas tādas aktivitātes kā diskusijas, semināri, mācības, t.sk. izglītības un kultūras jomas speciālistiem, pielietojot jaunas un inovatīvas metodes un tehnikas. Ir atbalstāmas kultūras jomas profesionāļu izglītošanas aktivitātes ar mērķi paplašināt mērķauditoriju.  

Programmas kultūras jomas projektos partnerība ar donorvalstu organizācijām būs obligāts nosacījums.