Iesaistītās institūcijas

Vadošā iestāde:

Finanšu ministrija

Atbildīgās iestādes:

Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija (Informāciju par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” lūdzam skatīt Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Informāciju par horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” lūdzam skatīt VARAM tīmekļa vietnē.)
Satiksmes ministrija
Valsts kanceleja
Veselības ministrija

Sadarbības iestāde:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra