Projektu iesniegšana

ES programmas "Eiropa pilsoņiem" atbalsta aktivitātes

Projekta iesniegšanas termiņš

Projekta realizācijas laiks vai tā uzsākšana

1.darbība. Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)

2020.gada 4.februāris

No 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 28.februārim

2.darbība. Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic engagement and civic participation)

2.1. Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning)

 

2020.gada 4.februāris

No 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.martam

 

2020.gada 1.septembris

No 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.oktobrim

2.2. Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)

 

2020.gada 3.marts

No 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 28.februārim 

 

2020.gada 1.septembris

No 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.augustam

2.3. Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society Projects)

 

2020.gada 1.septembris

No 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.augustam

Strukturālais atbalsts (Structural support for European public policy research organisations (think tanks) and for civil society organisations at European level)

Pieteikšanās noslēgusies!

Organizācijas budžeta gads