Projektu iesniegšana

ES programmas "Eiropa pilsoņiem" atbalsta aktivitātes

Projekta iesniegšanas termiņš

Projekta realizācijas laiks vai tā uzsākšana

1.darbība. Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)

1.marts

No pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.augusta līdz nākamā gada 31.janvārim

2.darbība. Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic engagement and civic participation)

2.1. Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning)

 

1.marts

No pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.jūlija līdz nākamā gada 31.martam

 

1.septembris

No nākamā gada 1.janvāra līdz 30.septembrim

Pieteikuma dokumentācija ŠEIT

2.2. Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)

 

1.marts

No pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.jūlija līdz 31.decembrim

 

1.septembris

No nākamā gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Pieteikuma dokumentācija ŠEIT

2.3. Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society Projects)

 

1.marts

No pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.augusta līdz nākamā gada 31.janvārim

Strukturālais atbalsts (Structural support for European public policy research organisations (think tanks) and for civil society organisations at European level)

2017.gada 18.oktobris

Organizācijas budžeta gads

Pieteikuma dokumentācija ŠEIT