Projektu iesniegšana

ES programmas "Eiropa pilsoņiem" atbalsta aktivitātes

Projekta iesniegšanas termiņš

Projekta realizācijas laiks vai tā uzsākšana

1.darbība. Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)

1.februāris

No pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.septembra līdz nākamā gada 28.februārim (attiecībā par 2020.gadu termiņš būs 29.februāris)

2.darbība. Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic engagement and civic participation)

2.1. Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning)

 

1.februāris

No pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.jūlija līdz nākamā gada 31.martam

 

1.septembris

No nākamā gada 1.februāra līdz 31.oktobrim

2.2. Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)

 

1.marts

No pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.septembra līdz nākamā gada 28.februārim (attiecībā par 2020.gadu termiņš būs 29.februāris)

 

1.septembris

No nākamā gada 1.marta līdz 31.augustam

2.3. Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society Projects)

 

1.septembris

No nākamā gada 1.marta līdz 31.augustam

Strukturālais atbalsts (Structural support for European public policy research organisations (think tanks) and for civil society organisations at European level)

Pieteikšanās noslēgusies!

Organizācijas budžeta gads