Projektu iesniegšanas kalendārs

  Iesniegšana Rezultāti            Uzsākšana
Sadarbības projekti 2019. gada 27.novembris 2020. gada maijs 2020. gada 1.septembris- 15.decembris
Eiropas tīkli visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Eiropas platformas visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Daiļliteratūras tulkošana 2020. gada pavasaris 2020. gada augusts/septembris  2020. gada rudens

 

Informācija par konkursiem: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en