Projektu iesniegšanas kalendārs

  Iesniegšana Rezultāti            Uzsākšana
Sadarbības projekti 2018. gada 18. janvāris  2018. gada jūnijs 2018. gada jūnijs - decembris
Eiropas kultūras mantojuma gadam veltīti sadarbības projekti 2017. gada 22. novembris 2018. gada aprīlis 2018. gada maijs - decembris
Eiropas tīkli visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Eiropas platformas visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Daiļliteratūras tulkošana 2017. gada 25. jūlijs, tikai 2 gadu konkurss  2017. gada septembris 2017. gada rudens

 

Informācija par konkursiem: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en