Projektu iesniegšanas kalendārs

  Iesniegšana Rezultāti            Uzsākšana
Sadarbības projekti 2018. gada oktobris 2019. gada marts 2019. gada maijs - decembris
Eiropas tīkli visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Eiropas platformas visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Daiļliteratūras tulkošana 2018. gada maija 2. nedēļa, 2 gadu un daudzgadu konkurss  2018. gada augusts/septembris Sākot ar 2018. gada oktobri

 

Informācija par konkursiem: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en