Projektu iesniegšanas kalendārs

  Iesniegšana Rezultāti            Uzsākšana
Sadarbības projekti 2018. gada 11.decembris 2019. gada jūnijs 2019. gada septembris- decembris
Eiropas tīkli visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Eiropas platformas visi konkursi ir noslēgušies n/a n/a
Daiļliteratūras tulkošana 2019. gada pavasaris 2019. gada augusts/septembris  2019. gada rudens

 

Informācija par konkursiem: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en