Informācija par COVID-19 vīrusu un programmas "Radošā Eiropa" projektu izpildes gaitu

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) informē Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa", kā arī citu programmu projektu īstenotājus par projektu īstenošanas gaitu. Lai ierobežotu turpmāku COVID-19 vīrusa izplatīšanos, EACEA aicina projektu organizatorus ņemt vērā savas valsts kompetento iestāžu brīdinājumus un izsvērt projekta dalībnieku nepieciešamību doties uz vīrusa skartajām valstīm vai rīkot paredzētos pasākumus

Plānotās projekta aktivitātes vēlams īstenot, cik vien tas ir iespējams. Noslēgtajos projektu līgumos ar Eiropas Komisiju ir iekļauts punkts par "force majeure" situācijām, līdz ar to, ja tiek plānots pārcelt kādas projekta aktivitātes, drīkst atsaukties uz šo punktu. Tāpat jāņem vērā, ka projekta atskaitīšanās laikā katras izmaiņas, kas ir saistītas ar vīrusa ietekmi, tiks izvērtētas atsevišķi, izvērtējot to atbilstību.

Informācija atrodama ŠEIT