Izmaiņas ES programmu konkursu uzsaukumu publicēšanas vietnēs

Sākot ar 2019. gada septembri notiek izmaiņas Eiropas Komisijas Izglītības, Audiovizuālās jomas un Kultūras Izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā, kurā līdz šim bija iespēja aplūkot atvērtos Eiropas Savienības (ES) programmu konkursus un dokumentāciju.

Turpmākie ES programmas "Radošā Eiropa", kā arī citu ES programmu konkursu uzsaukumi un dokumentācija pakāpeniski tiks publicēta jaunā vietnē - Funding & tenders opportunities.


Līdzšinējā mājas lapa pieejama ŠEIT


Funding & tenders opportunities vietne pieejama ŠEIT