Izsludināts ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkurss

Eiropas Komisija izsludina Eiropas Savienības (ES) programmas "Radošā Eiropa" 2018. gada Eiropas sadarbības projektu konkursu!

Šī gada konkurss paredz atbalstu maza un liela mēroga sadarbības projektiem (atbilstoši konkursiem, kas noritējuši līdz šim).

Konkurss Atbilstīgie iesniedzēji Partneri Finansējums Termiņš
Maza mēroga sadarbības projektu konkurss Juridiskas organizācijas Vismaz 3 organizācijas (1 iesniedzējs un vismaz 2 partneri, kopā no 3 dažādām valstīm) 200 000 EUR (60% no kopējā budžeta) 2018. gada 11. decembris
Liela mēroga sadarbības projektu konkurss Juridiskas organizācijas Vismaz 6 organizācijas (1 iesniedzējs un vismaz 5 partneri kopā no 6 dažādām valstīm) 2 000 000 EUR (50% no kopējā budžeta) 2018. gada 11. decembris
         

Šī gada konkursā ieviestas dažas būtiskas izmaiņas, līdz ar to iesakām rūpīgi iepazīties ar vadlīnijām (Guidelines) un dokumentu Guide for applicants.

Galvenās izmaiņas:

* Projekta aktivitāšu uzsākšana no 2019.gada 1.septembra līdz 15.decembrim;

* 2 jaunas prioritātes papildus esošajām:

- Starpkultūru dialogs un migrantu un bēgļu sociālā integrācija.

Stiprināt starpkultūru dialogu, uzsvērt kopīgās ES vērtības un savstarpējo sapratni un cieņu pret citām kultūrām, tādējādi veicinot migrantu un bēgļu sociālo integrāciju.

- Eiropas Kultūras mantojuma gada (2018) pēctecība.

Godinot Eiropas Kultūras mantojuma gada pēctecību, veicināt izpratni par kopīgu vēsturi un vērtībām un stiprināt piederības sajūtu kopējai Eiropas telpai.

* Gan maza, gan liela izmēra projektu kategorijās ir noteikts kvalitātes minimālais punktu skaits 75 no 100, lai projektu izskatītu kā atbilstošu finansēšanai;

* Paredzētais budžets šim konkursam ir 44,7 miljoni. Maza izmēra projektu kategorijai 17,8 miljoni (40%).

25% no maza izmēra projektu kategorijai paredzētā budžeta plānots piešķirt projektiem, kas veltīti jaunajai prioritātei - Starpkultūru dialogs un migrantu un bēgļu sociālā integrācija.

* Jauna budžeta forma (iesakām rūpīgi izlasīt dokumentu Guide for applicants).

Radošās Eiropas birojs Latvijā organizēs informatīvo semināru, kurā izklāstīs noderīgu informāciju, lai atvieglotu dalībnieku pieteikšanos konkursā. Seminārs paredzēts š.g. 6.novembrī no 11.00-14.00 , sīkāka informācija sekos.

Plašāka informācija par konkursu, tostarp konkursa valdīnijas un cita dokumentācija atrodama ŠEIT