Izsludināts ES programmas "Radošā Eiropa" konkurss "Kultūras Sadarbības projekti Rietumbalkānu valstīs"

Eiropas Komisija izsludina Eiropas Savienības (ES) programmas "Radošā Eiropa" apakšprogrammas "Kultūra" konkursu "Kultūras Sadarbības projekti Rietumbalkānu valstīs".

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina pārrobežu sadarbību starp ES valstīm un Rietumbalkānu valstīm, kā arī stiprina kultūras un radošo nozaru konkurētspēju Rietumbalkānu reģionā.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 31. marts.

Vairāk par konkursa nosacījumiem var uzzināt ŠEIT.