Izsludināts konkurss Eiropas mūzikas sektora ilgtspējas veicināšanai

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija "Music Moves Europe" iniciatīvas ietvaros izsludina konkursu "Inovatīva atbalsta programma ilgtspējīgai mūzikas ekosistēmai" ar kopējo budžetu 2,5 miljoni eiro.

Eiropas mūzikas sektors ir viens no sektoriem, ko īpaši spēcīgi ir skārusi Covid-19 krīze. Slēgtās pasākumu vietas un citi ierobežojumi liedza māksliniekiem uzstāties publikas priekšā klātienē un piedalīties mēģinājumos. Ir nepieciešami papildus rīki, kā palīdzēt sektoram atkopties ilgtspējīgā veidā, izmantojot tostarp mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas un vispārīgi apzinoties jauno realitāti.

Konkursa mērķis ir izveidot vienotu atbalsta shēmu Eiropas Savienības (ES) mūzikas sektoram - konkursā tiks atbalstīts viens projekts, kura īstenotājiem būs jāorganizē mūzikas sektora atbalsta grantu shēma. Grantu shēma būs jāveido pašam projekta īstenotājam, sākot ar konkursa uzsaukumiem, līdz pieteikumu izvērtēšanai.

Tēmas, kurās granta shēmai ir jāiekļaujas

  • Zaļa atveseļošanās - mūzikas sektora ietekme uz vidi
  • Digitāla atveseļošanās - jauno digitālo iespēju piemērošana
  • Taisnīgums un izturība - paplašināta solidaritāte, aktīva pilsoniskā līdzdalība, pieejamība mūzikai 

Kopējais projekta budžets ir 2,5 miljoni eiro, kas sastāda 90% no projekta kopējām izmaksām (10% jāsedz projekta īstenotājam). 

Attiecināmie projektu iesniedzēji:

  1. Publiska vai privāta juridiski reģistrēta organizācija (NVO, valsts iestādes, starptautiskās organizācijas, peļņas organizācijas);
  2. Vismaz 2 dalībnieku konsorcijs. 

Attiecināmās aktivitātes:

Aktivitātes, kas izveido un īsteno inovatīvu un efektīvu grantu pārdalīšanas shēmu mūzikas industrijai.

 

Plašāka informācija par konkursu pieejama ŠEIT


Pieteikumu iesniegšanas termiņš - š.g. 30. septembris. Projekta uzsākšana paredzēta 2021. gada aprīlī. 

Music Moves Europe iniciatīva tika uzsākta 2015. gadā ar mērķi atbalstīt ES mūzikas sektoru. Iniciatīva darbojas ar ES programmas "Radošā Eiropa" atbalstu. Konkurss tiek īstenots ar ES programmas "Radošā Eiropa" atbalstu.