Publicēti ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa rezultāti

2018.gadā izsludinātajā Eiropas sadarbības projektu konkursā no 364 pieteikumiem no visām programmas dalībvalstīm atbalstīti 106 projekti. No Latvijas kopā tika iesniegti 5 projekti, no kuriem 2 guva atbalstu - Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība Skaņu mežs un Jauno mediju kultūras centrs RIX-C.

Mazie projekti
Kopā mazo projektu kategorijā tika iesniegti 300 pieteikumi, no kuriem atbalsts piešķirts 87 projektiem.

No Latvijas kā vadošie partneri mazajos projektos piedalīsies:

  • Nepieradinātās mūzikas un filmu māklsas biedrība Skanu mežs projektā "Radical Music and its Intercultural Nature";
  • Jauno mediju kultūras centrs RIX-C projektā "Green Revisited: Encountering Emerging Naturecultures (GREEN)".

No Latvijas kā sadarbības partneri mazajos projektos piedalīsies:

  • Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs projektā "Not yet written stories - women artists' archives online'';
  • Liepājas Universitāte projektā "Green Revisited: Encountering Emerging Naturecultures (GREEN)" (P.S. RIX-C projekts);
  • Biedrība Kultūras menedžmenta centrs “Lauska” projektā "NuFolk Global Conections";
  • Vidzemes koncertzāle projektā "Musique est une femme".

Lielie projekti

Kopā lielo projektu kategorijā tika iesniegti 64 pieteikumi, no kuriem atbalsts piešķirts 19 projektiem.

No Latvijas kā sadarbības partneri lielajos projektos piedalīsies:

  • Rīgas Senās mūzikas centrs projektā "EEEmerging+";
  • Latvijas Jaunā teātra institūts projektā "Art BEyond PARTicipation. Towards a better understanding of the entanglements between power, politics, place and publics in arts practice";
  • Latvijas Jaunā teātra institūts projektā "ACT: Art, Climate, Transition''.

Visi rezultāti: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-european-cooperation-projects-2019-call-eacea342018_en