Ziņojums par ES programmas "Radošā Eiropa" 2019. gadā sasniegto

Eiropas Komisija ir publicējusi ziņojumu par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" 2019. gadā sasniegtajiem rezultātiem. Publikācijā ir iekļauti elementi, kuri kalpos kā pamats jaunā programmas "Radošā Eiropa" darbības perioda 2021.-2027. gadam ieviešanā. 

Ziņojumā tiek aplūkoti sasniegumi programmas 3 pamatvirzienos - apakšprogramma Kultūra, apakšprogramma Media un Starpnozaru daļa. Programmas piešķirtais finansējums ir stiprinājis Eiropas kultūras saites, kultūras un radošajām organizācijām sadarbojoties caur daudzveidīgiem projektiem un sasniedzot auditorijas ārpus savu valstu robežām. 

2019. gadā apakšprogrammas Kultūra ietvaros finansējumu ir saņēmušas vairāk nekā 3100 organizācijas, kas kopā strādājušas 501 projektā. Starpnozaru daļā, izmantojot Finanšu garantiju fonda sniegtās iespējas, kultūras organizācijām ir bijusi iespēja saņemt aizdevumus. Savukārt apakšprogrammas Media finansētās filmas 2019. gadā saņēma 40 balvas 7 prestižos filmu festivālos. 

Ziņojums pieejams ŠEIT