KM līdzfinansējums

Lai veicinātu Latvijas kultūras un radošo nozaru organizāciju un institūciju dalību Eiropas Savienības programmā "Radošā Eiropa", Kultūras ministrija divas reizes gadā izsludina valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu, kurā pieteikumus aicinātas iesniegt tās organizācijas un institūcijas, kuras kā projekta vadītājs vai partneris ir saņēmušas ES programmas "Radošā Eiropa", apakšprogrammas "Kultūra" atbalstu.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 1 gadam - izdevumiem, ko veic gada laikā, sākot no mēneša pirmā datuma pēc Kultūras ministrijas lēmuma par atbalstu pieņemšanas. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ikgadēji konkurss tiek izsludināts divās kārtās. Kopējais konkursa budžets gadam ir 86 318 EUR, pirmajai kārtai atvēlot 70 000 EUR un otrajai kārtai 16 318 EUR.

Tuvākie konkursi gaidāmi 2018. gadā:

  • 1. kārtas konkursu plānots izsludināts jūlijā
  • 2. kārtas konkursu plānots izsludināt septembra beigās

 

Sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 4.stāvā, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, pa tālruni 67330289 vai rakstot uz e-pasta adresi radosaeiropa@km.gov.lv

 

Konkursu uzsaukums tiek publicēts:

  • Latvijas Vēstneša oficiālajā publikācijā
  • Radošās Eiropas biroja mājas lapā www.km.gov.lv/radosaeiropa
  • Radošās Eiropas biroja ziņu lapā