KM līdzfinansējums

2020. gada 17. februārī Kultūras ministrija izsludināja konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020), Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020), Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā. Šobrīd pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies un konkursa norise ir noslēguma fāzē.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 160 780 euro, kas sadalās attiecīgi:

  • 86 318 euro 67.06.00 apakšprogrammas (Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020), Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020) atbalstītajiem projekta iesniegumiem) līdzfinansējums;
  • 74 462 euro 26.01.00 apakšprogrammas (Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā atbalstītajam projekta iesniegumam) līdzfinansējums.

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 67330289 vai rakstot uz e-pasta adresi Andrejs.Lukins@km.gov.lv