KM līdzfinansējums

Lai veicinātu Latvijas kultūras un radošo nozaru organizāciju un institūciju dalību Eiropas Savienības programmā "Radošā Eiropa", Kultūras ministrija divas reizes gadā izsludina valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu, kurā pieteikumus aicinātas iesniegt tās organizācijas un institūcijas, kuras kā projekta vadītājs vai partneris ir saņēmušas ES programmas "Radošā Eiropa", apakšprogrammas "Kultūra" atbalstu.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 1 gadam - izdevumiem, ko veic gada laikā, sākot no mēneša pirmā datuma pēc Kultūras ministrijas lēmuma par atbalstu pieņemšanas. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. jūnijā izsludināta 2017. gada konkursa 1. kārta!

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2017. gada 19. jūnijs) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 4.stāvā, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, pa tālruni 67330229 vai rakstot uz e-pasta adresi radosaeiropa@km.gov.lv

 

Provizoriskais līdzfinansējuma konkursa 2. kārtas izsludināšanas laiks:

  • 2017. gada septembris

Konkursu uzsaukums tiek publicēts: