KM līdzfinansējums

Lai veicinātu Latvijas kultūras un radošo nozaru organizāciju un institūciju dalību Eiropas Savienības programmā "Radošā Eiropa", Kultūras ministrija divas reizes gadā izsludina valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu, kurā pieteikumus aicinātas iesniegt tās organizācijas un institūcijas, kuras kā projekta vadītājs vai partneris ir saņēmušas ES programmas "Radošā Eiropa", apakšprogrammas "Kultūra" atbalstu.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 1 gadam - izdevumiem, ko veic gada laikā, sākot no mēneša pirmā datuma pēc Kultūras ministrijas lēmuma par atbalstu pieņemšanas. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Provizoriskais līdzfinansējuma konkursu izsludināšanas laiks 2017. gadā:

  • 2017. gada jūnijs
  • 2017. gada septembris

Konkursu uzsaukums tiek publicēts: