Saeima pieņem grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā

Darbs Saeimas sēdē. Foto: Ieva Ābele, Saeimas Preses dienests
Foto: Ieva Ābele, Saeimas Preses dienests

Saeimas deputāti ceturtdien, 6.jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā. Ar tiem uzlabota fonda darbība un tās pārraudzība.

Likums nosaka, ka turpmāk Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu apstiprinās Ministru kabinets, nevis fonda padome, kā līdz šim. Tāpat paredzēts, ka, administrējot valsts budžeta apakšprogrammas sabiedrības integrācijas jomā, fonds atradīsies Kultūras ministrijas pārraudzībā.

Likums paredz, ka fonda padomes sastāvā turpmāk būs Ministru prezidents, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs. Tāpat padomes sastāvā iekļauti četri nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem par pienākumu pildīšanu plānots piešķirt atlīdzību. Ministru prezidentu un ministrus varēs aizvietot pilnvarotās personas.

Fonda padomes locekļi padomes priekšsēdētāju no sava vidus varēs ievēlēt tikai uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona nedrīkstēs šo amatu pildīt ilgāk nekā vienu termiņu pēc kārtas. Līdz šim attiecīgs ierobežojums nebija noteikts. Uz pieciem gadiem atklātā konkursā izraugāms arī fonda sekretariāta direktors, un šo amatu varēs ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Izmaiņas nosaka arī vairākus jautājumus, par kuriem fonda padomei jālemj sēdēs klātienē. Savukārt sēžu protokoliem 10 dienu laikā būs jābūt pieejamiem fonda mājaslapā.

Tāpat noteikts, ka sekretariāta pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs apstrīdēt fonda padomē. Savukārt padomes pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Informācija:
Saeimas Preses dienests