Konsultatīvā padome

Nolikums šeit.

Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes sastāvs:

Anita Kleinberga – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja;

Deniss Kretalovs – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents;

Dace Vītola – Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītāja;

Olita Arkle – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vispārējās izglītības eksperte;

Evija Kūla – Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte;

Iveta Volkovska-Cielava – Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente;

Dace Ziediņa – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības novērtēšanas nodaļas vecākā referente;

Jeļena Šaitere – Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vecākā speciāliste;

Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja;

Roksana Rudeviča – biedrības „Romu kultūras centrs” vadītāja;

Ilga Antūža – Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja;

Daina Sproģe – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore;

Kaspars Arhipovs – Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” valdes loceklis;

Rino Rudevičs – biedrības „Latvijas Romu Jaunatne un Draugi” priekšsēdētājs;

Ludis Putraševics – Talsu romu biedrības priekšsēdētājs;

Haralds Didžus – Jelgavas čigānu kultūras biedrības „Romani čačipen” vadītājs;

Dainis Krauklis – eksperts romu jautājumos;

Mihails Marcinkevičs – biedrības „Čigānu kultūras attīstības biedrības „ME ROMA”” valdes loceklis;

Vjačeslavs Nefjodovs – biedrības „Nēvo Drom D” priekšsēdētājs;

Normunds Rudevičs – Ārvalstu organizācijas „Starptautiskā Romu Apvienība” pārstāvniecības pārstāvis;

Daiga Zaķe – biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore;

Sigita Zankovska-Odiņa – Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe