Konsultatīvās padomes romu līdzdalības veicināšanai sastāvs:

 • Anita Kleinberga – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja;
 • Dace Vītola – Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītāja;
 • Olita Arkle – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vispārējās izglītības eksperte;
 • Evija Kūla – Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte;
 • Iveta Volkovska-Cielava – Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente;
 • Dace Ziediņa – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības novērtēšanas nodaļas vecākā referente;
 • Jeļena Šaitere – Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vecākā speciāliste;
 • Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja;
 • Roksana Rudeviča – biedrības „Romu kultūras centrs” vadītāja;
 • Ilga Antūža – Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja;
 • Daina Sproģe – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore;
 • Kaspars Arhipovs – Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” valdes loceklis;
 • Rino Rudevičs – biedrības „Latvijas Romu Jaunatne un Draugi” priekšsēdētājs;
 • Ludis Putraševics – Talsu romu biedrības priekšsēdētājs;
 • Haralds Didžus – Jelgavas čigānu kultūras biedrības „Romani čačipen” vadītājs;
 • Dainis Krauklis – eksperts romu jautājumos;
 • Mihails Marcinkevičs – biedrības „Čigānu kultūras attīstības biedrības „ME ROMA”” valdes loceklis;
 • Vjačeslavs Nefjodovs – biedrības „Nēvo Drom D” priekšsēdētājs;
 • Normunds Rudevičs – Ārvalstu organizācijas „Starptautiskā Romu Apvienība” pārstāvniecības pārstāvis;
 • Daiga Zaķe – biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore;
 • Sigita Zankovska-Odiņa – Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe