Konsultatīvās padomes romu līdzdalības veicināšanai sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs:

Nauris Puntulis – kultūras ministrs;

Padomes priekšsēdētāja vietniece:

Jeļena Šaicāne – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore;

Padomes locekļi:

Olita Arkle – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte;

Malda Avramenko – biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” romu eksperte;

Anda Bogdāne – Nodarbinātības valsts aģentūras Darba tirgus departamenta Karjeras un darba meklēšanas atbalsta nodaļas vecākā eksperte;

Elīna Briņķe – Veselības ministrijas Pārnozaru politikas nodaļas vecākā eksperte;

Lidija Čubreviča – Krāslavas romu biedrības vadītāja;

Elvijs Kalnkambers – Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta vecākais referents;

Gunta Kelle  – biedrības „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija”” prezidente;

Evija Kūla – Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktora vietniece;

Elita Kresse – biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomniece ārējo sakaru jautājumos;

Ramona Liepiņa – biedrības „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” prezidente;

Roksana Rudeviča – biedrības „Romu Kultūras centrs” valdes priekšsēdētāja;

Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonda Sociālās saliedētības departamenta direktore;

Daina Sproģe – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore;

Daiga Zaķe – biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore.