Informatīvais seminārs „Latvijas romu kultūru izpausmju dažādas sejas”

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par Latvijas romiem, to kultūras mantojumu un personībām, š.g. 24.maijā Rīgas Kino muzejā tika organizēts informatīvais seminārs „Latvijas romu kultūru izpausmju dažādas sejas”.

Seminārā Latvijas romu kultūra tika parādīta caur kādu romu tautības kultūras personību, kas ir atstājusi savu ieguldījumu romu kultūras attīstībā un mantojuma saglabāšanā. Īpaši tika cildināti kultūras aktīvisti un romu pilsoniskās sabiedrības aizsācēji Jānis un Juris Leimaņi, mākslinieks un dzejnieks Triju Zvaigžņu ordeņa ieguvējs Kārlis Rudevičs un romu ansambļa „Ame Roma” ilgstošais mākslinieciskais vadītājs Arturs Kopiļenko.

Seminārā folkloriste Māra Vīksna stāstīja par Leimaņu dzimtas vēsturi un par pirmo Latvijā 1939.gadā izdoto grāmatu par Latvijas romiem „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos”, muzikoloģe un grāmatas „Īsta čigānu mūzika” autore Ieva Tihovska dalībniekiem sniedza ieskatu par autentisko romu mūziku, biedrības „Starptautiskā Romu apvienība” prezidents Normumds Rudevičs iepazīstināja ar tēva Kārļa Rudeviča mākslas darbiem, bet biedrības „Romu Kultūras centrs” vadītāja Roksana Rudeviča dalījās ar stāstu par 1976.gadā izveidotā tradicionālās romu mūzikas kolektīva „Ame Roma” vēsturi. Savukārt Rīgas Kino muzeja speciālists Juris Freidenbergs un publiciste Elvita Ruka piedāvāja īpašu programmu par romu/čigāna tēlu Latvijas kinofilmās. Pasākumu noslēdza ansambļa „Ame Roma” krāšņais koncerts un tradicionālā maltīte.

Seminārā tika prezentēts ilustratīvi informatīvs materiāls „Ieskats Latvijas romu kultūrā”, kurā atraktīvā veidā ir aprakstīta Latvijas romu kultūras vēsture, kā arī izcelti izcili romu kultūras darbinieki un aktīvisti, un viņu devums Latvijas romu kultūras mantojuma saglabāšanā. Materiāla autore ir publiciste Elvita Ruka, Mg.art.

Aicinām iepazīties ar informatīvo materiālu „Ieskats Latvijas romu kultūrā”.

D.Kretalovs projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” vadītājs: „Fantastiski, ka, pateicoties šīm pasākumam, mēs, Latvijas sabiedrība, varam uzzināt vairāk par Latvijas romu kultūru, to unikālo mantojumu, kas veidojās ciešā saskarsmē ar Latvijas kultūru, vēsturi un sabiedriskajiem procesiem. Latvijas romi var lepoties ar saviem tautiešiem, lielajām personībām, kas attīstīja romu kultūru, ieguldīja savu radošo garu, spēku un enerģiju, lai par romiem pasaulē veidotos pozitīvs tēls kā talantīgu, kultūras bagātu un spožu tautu. Ceru, ka materiāls par Latvijas romu kultūru veicinās sabiedrības labāku izpratni par šo tautību un mazinās pastāvošos negatīvus stereotipus un antičigānismu.”

Semināra programma.

Informatīvs materiāls „Ieskats Latvijas romu kultūrā”
Informatīvs materiāls „Ieskats Latvijas romu kultūrā”.

Semināru organizēja SIA „EklektikaE”, sadarbībā Kultūras ministriju projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros.

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/images/Nozares%20-%20att%C4%93li/Integracija%26sabiedriba/Eiropas%20savienibas%20programma.JPG

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros (līgums Nr.792550-NRP3-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild SIA „EklektikaE” un Kultūras ministrija, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.