Praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE 2019” romu jauniešu kapacitātes stiprināšanai

2019.gada 26.-27.jūnijā Kleistos jau otro reizi notika Latvijas romu jauniešu praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE”, ko organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Darbnīcas mērķis bija stiprināt romu jauniešu kapacitāti, veicināt jauniešu sadarbības un komunikāciju prasmju attīstību, informēt jauniešus par līdzdalības iespējām dažādās atbalsta programmās Latvijā un Eiropas Savienībā.

Pasākumā piedalījās 17 romu jaunieši vecumā no 15-26 gadiem no Jelgavas, Daugavpils, Jūrmalas, Rīgas, Sabiles, Valmieras un Ventspils, kā arī organizācijas „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” pārstāvji. Daļa no romu jauniešiem piedalījušies darbnīcā arī iepriekš.

Darbnīcas laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jauniešu atbalsta programmu „Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Darbojoties darba grupās jaunieši attīstīja prasmes veidot sastapēju sadarbību, izstrādājot un prezentējot solidaritātes projektu idejas un iniciatīvas. Kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras speciālistiem, romu jaunieši varēja apspriest savas projektu idejas un priekšlikumus, lai tos īstenotu nākotnē.

Kurzemes NVO atbalsta centra vadītāja, koordinatore un interešu pārstāve Inese Siliņa stāstot romu jauniešiem par dažādām līdzdalības un iesaistes veidiem, par drosmi un motivāciju uzlabot sevi, vietējo sabiedrību un apkārtējo vidi, par aktīvā pilsoņa pozīciju un atbildību, veicināja dalībnieku izpratni un papildināja zināšanas par jauniešu līdzdalību pilsoniskā sabiedrības attīstībā un brīvprātīgo darba nozīmi.

Organizācijas „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” pārstāvji dalījās savā pieredzē, veidojot romu jauniešos priekšstatu par sadarbības attīstību, komandas veidošanu un brīvprātīgās iesaistes veidiem dažādās dzīves sfērās.

Romu jaunieši no vairākām Latvijas pilsētām aktīvi iesaistījās visās darbnīcas aktivitātēs. Praktiskā darbnīca palīdzēja viņiem caur dažādām aktivitātēm, kā, piemēram, ideju darbnīcu, savstarpējām diskusijām par iesaisti un līdzdalības formām, radošās darbības konkursu „Rādi ko, proti!”, sporta un kultūras nodarbībām, attīstīt savstarpējo komunikāciju un komandas darbu, veicināt savu izpratni par līdzdalības iespējām un priekšrocībām pilsoniskās sabiedrības attīstībā, par to, kā vislabāk īstenot iecerētas aktivitātes, un atvērt jaunās iespējas pilnveidot sevi.

Kā atzina vairāki jaunieši, šāda darbnīca viņiem ir ļoti nozīmīga, lai savstarpēji iepazītos un apzinātos savu atbildību Latvijas romu sabiedrības priekšā, uzzinātu vairāk par brīvprātīgo darbu, attīstītu drosmi būt aktīvām, iegūtu prasmi darboties komandā ar saviem vienaudžiem, nospraustu un sasniegtu kopīgos mērķus. Svarīgi, ka nākamgad jaunieši nāktu ar jaunajām idejām un savas darbības rezultātiem, ar vēlēšanos darīt kaut ko savas tautas labā. Mērķis ir izstrādāt un iesniegt kopīgu projektu Solidaritātes programmā.

Balstoties uz darbnīcas rezultātiem un priekšlikumiem ir izstrādāts darbnīcas apkopojums, kurā ir ietverti dalībnieku ieteikumi romu jauniešu līdzdalības veicināšanai un efektīvākai integrācijai sabiedrības procesos, kā arī darbības kapacitātes stiprināšanai.

Lai izvietotu noturīgu savstarpēju komunikāciju un attīstītu sadarbību starp jauniešiem, ir izveidota Latvijas romu jauniešu interešu grupa „Sāre Khetene” vietnē Facebook.

Darbnīcas programma.

Praktiskās darbnīcas „SĀRE KHETENE 2019” romu jauniešu kapacitātes stiprināšanai kopbilde