Apmācības par romu mediatoru komunikācijas un darbības prasmju attīstību

No 03.-04.09.2019. notika apmācības par romu mediatoru komunikācijas un darbības prasmju attīstību, lai uzlabotu labāku dialogu un sadarbību starp romu mediatoriem, romu ģimenēm un pašvaldību iestāžu speciālistiem romu integrācijas jautājumos pamatjomās, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku atbalstu tām romu ģimenēm, kas atrodas sociālās atstumtības riska grupā.

26.02.2020. romu mediatoriem tika nodrošināts apmācību kurss „Rakstiskā saziņa” Valsts administrācijas skolā, kura laikā viņi pilnveidoja efektīvas rakstiskās saziņas prasmes - veidot efektīvu vēstījumu; palīdzēt dalībniekiem apzināties un labot visbiežāk pieļautās kļūdas rakstiskajā saziņā.

 

Šī informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.