Praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE 2020” romu jauniešu kapacitātes stiprināšanai

Š.g. no 14.-16. jūlijam Kleistos projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros jau trešo reizi notika Latvijas romu jauniešu praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE”, ko organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar organizāciju „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Pasākumā piedalījās 22 jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī pārstāvji no nevalstiskās organizācijas „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES””, biedrības “Piedzīvojuma Gars” un citu tautību jaunieši.

Darbnīcas mērķis bija stiprināt romu jauniešu kapacitāti, veicināt jauniešu sadarbības un komunikāciju prasmju attīstību, informēt jauniešus par līdzdalības iespējām dažādās atbalsta programmās Latvijā un ES.

Darbnīcas laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības neformālajām jaunatnes programmām, ko jaunieši var izmantot savai pilnveidei un attīstībai. Jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par Eiropas Solidaritātes korpusa Solidaritātes projektu „WE ARE ONE” un iepazīties ar šī projekta jauniešu komandu, kā arī iesaistīties kopīgajās aktivitātēs.

Pasākuma dalībnieki kopā ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras speciālistiem aktīvi piedalījās starpkultūru sadarbības radošās darbnīcās par dažādām tēmām starptautiskā jauniešu projekta iniciatīvai, ko varētu īstenot nākotnē.

Darbnīcas laikā notika arī neformālie pasākumi, kā, piemēram, muzikāla sadarbības darbnīca un talantu šovs, kā arī iedvesmas runas pēc TED talks formāta, kas palīdzēja jauniešiem attīstīt spēju veidot sastapēju sadarbību un komunikāciju, strādāt komandā, parādīt savus talantus un radošās prasmes izstrādāt dažādas idejas un prezentēt tos. Jaunieši apmeklēja arī Latvijas Romu vēstures un mākslas muzeju un Romu kultūras centru, kas atrodas Domes Laukuma 8a.

Organizācijas „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” vadītāja Ramona Liepiņa:

“Romu jaunieši un jaunieši no dažādām kultūrām un ar dažādu pieredzi apmainījās ar prasmēm, parādīja savus talantus, iedvesmoja viens otru, bet arī ieguva informāciju par jauniešu iespējām iesaistīties dažādās ES programmās. Pāri visiem lielajiem mērķiem, jauniešus vienoja draudzība un prieks par piedzīvoto kopā! Japānu rakstnieks Haruki Murakami ir teicis: "Kad esi mežā, Tu kļūsti par daļu no meža. Viss, bez atlikuma. Nokļūsti lietū - esi daļa no lietus. Pienāk rīts - daļa no rīta. Sēdi kopā ar mani - kļūsti par daļu no manis." Mēs kļuvām viens par otra daļu!”

Balstoties uz darbnīcas rezultātiem un priekšlikumiem ir izstrādāts darbnīcas kopsavilkums, kurā ir ietverti dalībnieku ieteikumi romu jauniešu līdzdalības veicināšanai un efektīvākai integrācijai sabiedrības procesos.

Aktīvie romu jaunieši ir aicināti pievienoties Latvijas romu jauniešu interešu grupai „Sāre Khetene” interneta tīmeklī Facebook, lai attīstītu noturīgu savstarpēju komunikāciju un sadarbību.

Darbnīcas programma

Šis pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild nevalstiskā organizācija “Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.