Romu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pasākumi

Romu aktīvisti apgūst angļu valodu

Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa „Angļu valodas kursi romu aktīvistiem to līdzdalības iespēju veicināšanai Eiropas Savienības līmenī” ietvaros ir atbalstītas divas romu aktīvistes no Ventspils, kuras projekta ietvaros uzsaka individuālo angļu valodas mācību kursu.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 800 eiro, ko sedz no Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma IV” finanšu līdzekļiem. Vienam pretendentam pieejamais finansējums angļu valodas mācību kursa apgūšanai ir ne vairāk kā 400 eiro.

Šī informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.