Seminārs “Romu sievietes ilgtspējīgā sabiedrībā Eiropā” romu sieviešu kapacitātes stiprināšanai un līdzdalības veicināšanai

Š.g. 9. - 11.jūlijā Rīgā kapacitātes stiprināšanas semināru “Romu sievietes ilgtspējīgā sabiedrībā Eiropā” organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros. Seminārā piedalījās 39 dalībnieki, t.sk. romu sievietes no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Romu sievietēm tika sniegtas iespējas uzlabot savas sadarbības prasmes, izprast sociālās tīklošanās priekšrocības, ģenerēt un attīstīt radošas idejas par nākotnes iniciatīvām un projektiem.

Semināra rezultātā romu sievietes:

  • uzlaboja savas prasmes, kā arī vairoja izpratni par ilgtspējīgām kopienām un sieviešu lomu to veidošanā;
  • izveidoja plašāku sadarbības tīklu, lai veicinātu romu sieviešu kapacitātes stiprināšanu Baltijas valstīs, kā arī apsprieda romu sieviešu organizācijas izveides priekšrocības un sadarbības iespējas ar sieviešu nevalstiskajām organizācijām;
  • sagatavoja vairākas projekta iniciatīvas, lai, savstarpēji sadarbojoties, sagatavotu projektu pieteikumus un iesniegtu tos nacionālo vai starptautisko programmu projektu konkursos.

Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” pārstāvji ir gandarīti par sadarbību ar romu sievietēm, kas deva iespēju paplašināt sadarbības partneru loku un sniegt romu sievietēm atbalstu, īstenojot kopīgi nospraustos mērķus. Semināra dalībnieki plāno attīstīt savstarpējo sadarbību, lai izstrādātu mentoringa programmu, izveidotu romu bērnu mūzikas studiju, projektu sieviešu nodarbinātības veicināšanai un iesaistei kultūras mantojuma saglabāšanā.

Semināra darbnīcas vadīja biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” priekšsēdētāja Inete Ielīte, starpkultūru komunikācijas eksperte Gunta Kelle, cilvēkresursu vadības speciāliste Edīte Kalniņa, Tautas lietišķās mākslas studijas “Atkalnis” vadītāja Ineta Krastiņa un brīvprātīgā darba eksperte Dace Paegle.

Romu sieviešu semināra laikā izteiktie viedokļi un praktiskie ieteikumi ir apkopoti noslēguma ziņojumā.

Semināra programma

sanāksme sievietēm

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” un Kultūras ministrija, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.