Apmācības romu aktīvistiem

2016.gada 7.decembrī Rīgā notika romu aktīvistu un romu NVO pārstāvju apmācība (projektu darbnīca), lai uzlabotu to projektu izstrādes un īstenošanas prasmes. Apmācībās piedalījās romu pārstāvji no Daugavpils, Rīgas, Dobeles, Valmieras, Jelgavas un Sabiles. Apmācības vadīja pieredzes bagāta speciāliste, biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma.

Šobrīd Latvijas romu organizācijām ir vairākas iespējas izmantot pieejamas finansēšanas atbalsta programmas gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī, lai īstenotu savas ieceres un iniciatīvas romu integrācijas un kultūras attīstības jomā, bet diemžēl šīm organizācijām trūkst kapacitātes un pieredzes. Šāda veida apmācības ļaus romu aktīvistiem un biedrību pārstāvjiem paplašināt savu izpratni par darbības stratēģijas izveidi, palīdzēs iemācīties labāk definēt mērķus un uzdevumus, noformulēt savu projektu idejas, praktiski izstrādāt projektu pieteikumus, attīstīt sadarbības prasmes un partnerības tīklus. Iegūtas zināšanas palīdzēs attīstīt romu biedrību un organizāciju darbību Latvijā, palīdzēs tām kļūt par potenciālajiem atbalsta saņēmējiem kādā no projektu konkursiem.

Aktivitātes ietvaros romu aktīvistiem un romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir izstrādātas pielāgotas praktiskās vadlīnijas. Šeit ir pieejama apmācības programma un prezentācija.