Praktiskās darbnīcas

Praktiskās darbnīcas organizētas Ventspilī, Valmierā, Jelgavā un Daugavpilī, lai uzlabotu pašvaldību speciālistu zināšanas par romu integrācijas jautājumiem, kā arī romu piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, pabalstiem un atbalsta programmām, ko nodrošina pašvaldības, un konsultētu pašvaldību speciālistus un romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus par pieejamajām nacionālajām un ES struktūrfondu atbalsta programmām.

Detalizēta informācija par aktivitāti, t.sk. par Eiropas Sociālā fonda atbalsta aktivitātēm romu mērķa auditorijai Latvijas reģionos ir pieejama noslēguma ziņojumā par praktiskajām darbnīcām „Romu ģimeņu sociālās situācijas uzlabošana vietējā līmenī”.

Darbnīca Valmierā

Darbnīca Jelgavā

Darbnīca Daugavpilī

Darbnīca Ventspilī