Mežaparka Lielā estrāde
Kultūras akadēmijas studenti un pasniedzēji
Dziesmu un Deju svētki, foto: LNKC arhīvs.