Literatūras, publicistikas un vēstures žurnāls "Domuzīme".
EUPL
Īsprozas parafrāžu grāmata "Regīna Ezera. Re:", foto: Aleksejs Muraško